Poslední příspěvky

  • Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města 

    Čermáková, Eva
    Disertační práce rozebírá úlohu kulturních, společenských a sportovních akcí a festivalů v otevřených veřejných prostorech jakožto nástrojů politiky rozvoje a strategie měst; použití těchto «nástrojů» pro revalorizaci ...