Now showing items 214-233 of 415

 • Obrobení náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru 

  Jelínek, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou pravého zadního náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru s využitím moderních technologií CAD/CAM. V teoretické části je uveden popis a charakteristika technologie ...
 • Odlučování olejového aerosolu z odpadního vzduchu ve výrobním provozu s obráběcími automaty 

  Štefánek, Stanislav
  Tato diplomová práce pojednává o filtraci vzduchu znečištěného olejem a celkové zefektivnění a navržení nového filtračního systému. Důvodem je nedostatečná kapacita a nesprávná funkčnost provozovaného zařízení. Řešením je ...
 • Online detekce jednoduchých příkazů v audiosignálu 

  Zezula, Miroslav
  Tato práce popisuje vývoj hlasového modulu, který je schopen rozpoznávat jednoduché řečové povely na základě porovnání zvukového vstupu s uloženými vzory. První část práce obsahuje popis použitého algoritmu a ověření jeho ...
 • Optimalisace výrobně-montážní linky 

  Doležal, Zbyněk
  Tato práce se zabývá způsobem stanovování konfigurace výrobně-montážní linky, který by minimalisoval náklady na její sestavení. Linka má umožnovat sestavování více vzájemně podobných variant téhož výrobku. Doba trvání každé ...
 • Optimalizace konstrukce ramene nápravy 

  Gašpar, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací ramene zavěšení z hlediska tuhosti vedení kola a hmotnosti.
 • Optimalizace měření ve výrobě 

  Barták, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na průběh měření výrobků v průběhu výroby měřicí laboratoře ve výrobním závodě zásobníků tlaku rail u mezinárodní společnosti BOSCH Diesel s.r.o. Jihlava. Cílem diplomové práce je ověřit nutnost ...
 • Optimalizace pohybu termoelektrického lineárního aktuátoru 

  Belháč, Jakub
  Diplomová práce popisuje průběh a výsledky optimalizace pohybu lineárního termoelektrického aktuátoru, který slouží k ovládání ventilů podlahového vytápění v moderních budovách. Jedná se o práci experimentálního charakteru, ...
 • Optimalizace povrchové úpravy elektrických přístrojů 

  Suchomel, Petr
  Rozbor současného stavu v oboru problematiky povrchových úprav se zaměřením na využití v elektrických přístrojích a ohledem na kvalitu, trvanlivost i cenu povrchové úpravy. Přehled povrchových úprav využívaných v dané ...
 • Optimalizace pracoviště montáže cylindrických vložek s důrazem na ergonomii řešení a minimalizaci ztrát 

  Sobotka, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací montážního pracoviště cylindrických vložek značky FAB firmy ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o. Teoretická část se zabývá obecným postupem při projektování výrobních systémů a popisem ...
 • Optimalizace procesu soustružení zohledňující mechanické a vykonove vlastnosti stroje 

  Holík, David
  Die Industriebetriebe sind immer stärker gezwungen, die durchzuführenden Prozesse zu optimieren. Durch die stetig steigenden Energiekosten rücken die Reduktion des Energieverbrauchs und die damit verbundenen Senkungen der ...
 • Optimalizace rozměrů základového rámu formy na velké odlitky 

  Mottl, Jan
  V této diplomové práci je řešen problém optimalizace rozměrů základového rámu formy pro odlitky pomocí MKP a to pro 4 třídy hmotnosti, tj. odlitky hmotnosti 1, 3, 5 a 10t. K vyhodnocování MKP byl použit program Ansys. Jsou ...
 • Optimalizace sacího kanálu spalovacího motoru 

  Michal, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci sacího kanálu moderního spalovacího motoru. Popisuje sestavení 3D modelu v prostředí softwaru Pro Engineer na základě reálné geometrie získanou reverzním inženýrstvím systémem ...
 • Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru 

  Vondráček, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout dva různé typy škrticích prvků v sacím potrubí a porovnat jejich vliv na ztráty dynamiky proudění nasávaného vzduchu. Hlavním účelem je porovnání hmotnostního toku pro plně otevřený ...
 • Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce 

  Hamáček, Richard
  Tento projekt se zabývá optimalizací vstřikovacího procesu plastového tělesa světlometu pro projekt DCW 204 Mopf halogen. Cílem práce je dosáhnout kratšího vstřikovacího cyklu při dodržení požadované jakosti plastového ...
 • Optimalizace tepelného zpracování slitiny hliníku AlSi7Mg0,6 

  Julišová, Martina
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých typů ochlazování na mechanicko-strukturní charakteristiky odlitků ze slitiny hliníku AlSi7Mg0,6. Jako experimentální materiál byly použity ploché zkušební tyče odlité technologií ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Nováková, Veronika
  Cílem této Diplomové práce je analýza současného stavu řízení procesu, identifikace sortimentu produktů ve vybrané organizaci a návrh metodiky plánování procesů s cílem zajistit jejich optimální realizaci. Optimalizací je ...
 • Optimalizace výroby dopravníkových válečků 

  Veverka, Štěpán
  Předložená práce se zabývá optimalizací výroby dopravníkových válečků ve smyslu racionalizačního projektu pro firmu Transroll – CZ, s.r.o. Na základě literární studie z oblasti technologického projektování a technologie ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Jankůj, Josef
  Práce se zabývá výskytem prasklin a trhlin u masivních ocelových odlitků, vyráběných ve slévárně ŽĎAS a.s., které vznikají v odlitcích při odstranění nálitku. U experimentálních vzorků je zkoumán vliv závěrečné dezoxidace ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Malý, Václav
  Práce se v první části zabývá častými vadami těžkých ocelových odlitků. Na velmi těžkých odlitcích nosných kruhů cementářských pecí byly provedeny experimenty s cílem snížit spotřebu tekutého kovu a zvýšit vnitřní jakost ...
 • Optimalizace zjednodušeného okružního potrubí pro 5-ti dýzovou vertikální Peltonovu turbínu. 

  Halabrin, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá hydraulickou optimalizací přívodního potrubí pro 5-ti dýzovou Peltonovu turbínu pomocí CFD. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, která se zabývala možnostmi zjednodušení stávajícího ...