Zobrazují se záznamy 495-507 z 507

 • Zadní těhlice vozidla Formule Student 

  Novák, Pavel
  Cílem této diplomové práce je vytvořit konstrukční řešení zadní těhlice závodního vozu kategorie Formula Student. Dále je nutno navrhnout konstrukční řešení sestavy skupiny zadního kola s touto těhlicí se všemi požadavky ...
 • Zavěšení kol sportovního automobilu 

  Martínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zavěšení přední a zadní nápravy jednosedadlového sportovního vozu. Po teoretickém úvodu do problematiky následuje návrh a optimalizace geometrických parametrů náprav. Další část je ...
 • Zefektivnění výroby rotačních součástí na soustružnických automatech 

  Bauer, Vít
  Zefektivnění výroby polotovarů utahovacích hrotů na dlouhotočných automatech. Rozbor stávajícího stavu. Návrh oblastí vhodných ke zlepšení stavu. Návrh opatření formou změny řezných podmínek, změny geometrie nástroje, nebo ...
 • Zhodnocení využitelnosti letiště Ostrava pro velkokapacitní letouny 

  Mácha, Petr
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit využitelnost letiště Ostrava v jeho aktuálním stavu pro velkokapacitní letouny. Úvodní část obsahuje výčet letounů dané kategorie a charakterizuje současné parametry letiště Ostrava. ...
 • Zjednodušené výpočtové modelování spalování biomasy na roštu 

  Floková, Kateřina
  Hlavní náplní této diplomové práce je sestavit zjednodušený výpočtový 3D model roštového reaktoru na spalování slámy, který vychází z dat poskytnutých z modelu detailního 1D reaktoru. Po úvodním přiblížení problematiky z ...
 • Zlepšení výroby aeronautické součásti 

  Laforce, Francois
  Jelikož výrobci letecké techniky směřují k výrobě letadel s nízkou spotřebou, jednotlivé dílce se stávají více složitými pro výrobu. Kvalita a produktivita se stávají čím dál tím více kritickými faktory pro tyto výrobce ...
 • Zpracování programových modulů pro řízení automatické výměny nástrojů 

  Habán, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá systémy automatické výměny nástrojů na obráběcích strojích. Teoretická část diplomové práce se věnuje jejich základnímu rozdělení. Následná praktická část zahrnuje matematický popis zkušebního ...
 • Zvedák závodního automobilu 

  Jantač, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvedáku pro závodní automobil. Jejím cílem je navrhnout vhodný model odpovídající všem nárokům kladeným na takové zařízení. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola je ...
 • Zvýšení produktivity a kvality vybraných vyráběných dílů 

  Siclon, Léonard
  Předmětem této diplomové práce bylo zvýšení produktivity a kvality soustružnických operací při obrábění součásti MK04, vyráběné z ocelového výkovku 50CV4. Diplomová práce byla řešena ve společnosti Poclain Hydraulics s ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového jednoválcového motoru formule Student 

  Adámek, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sacího potrubí pro vůz Formula Student. Pro pohon vozu je použit jednoválcový atmosférický benzinový motor Husaberg FE 570. Sací potrubí je navrhováno tak, aby bylo v souladu ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového závodního motoru přeplňováním 

  Dolák, Jindřich
  Diplomová práce pojednává o problematice přeplňování závodních motorů. Cílem práce je vytvořit návrhový výpočet pro volbu vhodného turbodmychadla pro daný motor. V tomto případě jednoválcový motor do vozu Formule Student. ...
 • Zvýšení sací schopnosti hasičské stříkačky 

  Archalous, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá zkrácením doby nasávání vody do oběžného kola odstředivého čerpadla při použití v hasičském sportu. Toto nasávání je prováděno pomocí ejektoru, který je poháněn plyny ze spalovacího motoru ...
 • Zvýšení tepelně-izolačních parametrů klasických obytných budov a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí 

  Pospíšil, David
  Diplomová práce se zabývá využitím energetických simulací v oblasti klasických obytných budov při aplikaci opatření na snížení spotřeby tepla na vytápění. V úvodní části je zmíněn vývoj normativních požadavků na tepelné ...