Now showing items 313-332 of 415

 • Statistické hodnocení výstupů kontrolního systému při výrobě požárních automobilů 

  Nikl, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výstupů kontrolního systému při výrobě požárních automobilů. V první části je zhodnocen kontrolní systém společnosti THT, s.r.o. Druhá, teoretická část, popisuje 7 základních ...
 • Statistické zpracování dat o zmetkovitosti reálného procesu 

  Širjovová, Zuzana
  Jakost, stejně tak i kontrola stability procesů, v současné době neustále nabírá na významu. Její zvyšující se důležitosti je podmíněna pořád více rozšiřující se sériovou výrobou. Jedná se o výrobní procesy velkých rozměrů, ...
 • Stochastické modelování datových souborů 

  Orgoník, Svetoslav
  Diplomová práca je zameraná na implementáciu moderných štatistických metód fitovania rozdelenia prevdepodobnosti pomocou jadrových odhadov vzhľadom k možnostiam ich realizácie na PC a aplikáciam na konkrétnych datových ...
 • Struktura proudění a energetické přeměny v kolenové sací troubě 

  Štefan, David
  Sací trouba je důležitou součástí přetlakových vodních turbín. Pouze její dokonalá spolupráce s turbínou může zajistit nejvyšší účinnost celého soustrojí. Proto je třeba se zabývat charakterem proudění v sací troubě nejlépe ...
 • Studie membránového čerpadla s lineárním motorem 

  Čejka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh membránového čerpadla s lineárním motorem. Toto čerpadlo by mělo být použito v lékařství pro čerpání krve nebo jako náhrada srdce. V prvních bodech práce jsou uvedena základní ...
 • Studie návrhu kalového čerpadla s vířivým kolem 

  Červinka, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kalového čerpadla s vířivým oběžným kolem. Přehledně shrnuje základní informace o hydrodynamických čerpadlech s výraznějším zaměřením na kalová čerpadla. Obsahuje návrh vířivého ...
 • Studie pístového čerpadla s lineárním motorem 

  Jáchym, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá studií a konstrukcí pístového čerpadla s lineárním motorem, jenž je možno využít v lékařství pro čerpání krve. Teoretická část obsahuje přehled současně používaných náhrad a podpor srdce, ...
 • Studium katalytické aktivity keramických perovskitových materiálů pro energetické aplikace 

  Schlosser, Radek
  V diplomové práci byla studována příprava keramických katalytických materiálů a to jak v podobě prášku, tak v podobě slinutých membrán. Nejprve byly pomocí „glycin-nitrátové syntézy“ syntetizovány vícesložkové perovskitové ...
 • Studium radiačního poškození nádoby reaktoru VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá radiačním poškozením reaktorových nádob jaderných reaktorů, konkrétně pak poškozením TNR 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany. V obecné rovině práce popisuje mechanismy poškození reaktorových ocelí ...
 • Studium tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo 

  Hlatký, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou v oblasti tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo. Nedílnou součástí je matematický aparát potřebný pro popis teplotního pole. V další části ...
 • Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem 

  Košťál, David
  Účelem této práce je objasnit mechanismus utváření mazacích filmů mezi nekonformními povrchy v situacích, kdy nelze režim mazání kontaktu označit jako plně zaplavený elastohydrodynamický. Za určitých podmínek množství ...
 • Studium vlivu parametru elipticity na rozložení tloušťky mazacího filmu 

  Pavlík, František
  Diplomová práca sa venuje problematike elastohydrodynamického mazania bodových kontaktov, ktorých povrchy sú ovplyvnené topografiou a vektor rýchlosti jedného z trecích povrchov je natočený. Autor sumarizuje prehľad poznatkov ...
 • Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití 

  Vampola, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru). Zabývá se jejich fyzikálními, mechanickými a řeznými vlastnostmi, výrobou a efektivním užitím. ...
 • Sušení čistírenských kalů solární energií 

  Prášek, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá problematikou současných způsobů nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Hlavním cílem je porovnání finančních nákladů konvenčního sušení se sušením solárním. V první části je uvedena deskripce ...
 • Svařování plazmou vysokopevnostních ocelí 

  Šknouřilová, Eva
  Tato práce se zabývá plazmovým svařováním vysokopevnostních ocelí. Je rozdělena na dvě části, v teoretické je popsána metoda svařování plazmou a problematika svařování vysokopevnostních ocelí. V experimentální části se ...
 • Systém managementu kvality v malé organizaci 

  Urban, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá systémem managementu kvality malé stavební firmy. Cílem je analyzovat stávající základní systém a navrhnout konkrétní opatření vedoucí k souladu se standardní specifikací ČSN EN ISO 9001:2009. ...
 • Systém pro řízení skladu 

  Kusák, Václav
  Diplomová práce má za úkol vysvětlit, ukázat a prakticky ověřit základní principy a metody řízení skladu. Práce má plnit charakter komplexního a praktického průvodce tématikou řízení skladu pomocí software. To vše za využití ...
 • Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu 

  Arnošt, David
  Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, ...
 • Systémy přeměn energie pro jaderné elektrárny se sodíkem chlazeným reaktorem (SFR) 

  Netopilová, Petra
  Obsahem diplomové práce je návrh a řešení systémů přeměn energie pro jadernou elektrárnu se sodíkem chlazeným reaktorem IV. generace. První část práce se zabývá shromážděním a vyhodnocením dostupných informací o jaderných ...
 • Širokopásmová Francisova turbina 

  Pavlík, Jan
  Cílem této diplomové práce je hydraulický návrh oběžného kola širokopásmové Francisovy turbíny; kromě vlastních hydraulických výpočtů obsahuje i přehled použité teorie, modelování v SolidWorks a výpočet ve Fluentu.