Now showing items 1-20 of 507

 • CIP sanitační stanice a její integrace do studeného bloku pivovaru 

  Venclů, Jan
  Tato práce se v teoretické části zabývá popisem procesů výroby piva ve studeném bloku, popisem sanitací a teorií CIP sanitační stanice. Praktická část je zaměřena na konkrétní návrh CIP sanitační stanice, výběr vhodného ...
 • Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem 

  Košťál, David
  Účelem této práce je objasnit mechanismus utváření mazacích filmů mezi nekonformními povrchy v situacích, kdy nelze režim mazání kontaktu označit jako plně zaplavený elastohydrodynamický. Za určitých podmínek množství ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Jankůj, Josef
  Práce se zabývá výskytem prasklin a trhlin u masivních ocelových odlitků, vyráběných ve slévárně ŽĎAS a.s., které vznikají v odlitcích při odstranění nálitku. U experimentálních vzorků je zkoumán vliv závěrečné dezoxidace ...
 • Rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu po celkovém zateplení 

  Doležal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu po celkovém zateplení. První část práce je věnována seznámení se s řešeným objektem. V dalším kroku je vypočtena jeho tepelná ztráta. Podle ...
 • Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce 

  Hamáček, Richard
  Tento projekt se zabývá optimalizací vstřikovacího procesu plastového tělesa světlometu pro projekt DCW 204 Mopf halogen. Cílem práce je dosáhnout kratšího vstřikovacího cyklu při dodržení požadované jakosti plastového ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s pryžovým tlumičem 

  Masnica, Pavel
  Cílem této práce je návrh a uspořádání řadového pětiválcového vznětového motoru s pryžovým tlumičem se zadanými parametry, návrh uspořádání klikového mechanismu, návrh vyvážení setrvačných sil a jejich momentů, modální ...
 • Větrací a chladicí systém bytu v panelovém domě 

  Vrbický, Jiří
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá používanými větracími systémy, způsoby zpětného získávání tepla a popisuje základní typy klimatizačních systémů. Následující část se věnuje návrhu větracího ...
 • Výroba optických zrcadel pro vysokofrekvenční antény 

  Muzikant, Dušan
  Tato práce se zabývá problematikou výroby vysokofrekvenčních eliptických a hyperbolických optických zrcadel, které tvoří jednu z nejdůležitějších funkčních součástí parabolických satelitů určených pro největší a na světě ...
 • Paletová zdviž s válečkovým dopravníkem 

  Holcapfl, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh paletové zdviže s připevněným úsekem poháněné válečkové tratě, pro přepravu europalet s břemenem o hmotnosti 1200 kg. Navržená zdviž je určena pro vertikální manipulaci mezi ...
 • HPV pro městský provoz a seniory 

  Černý, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou určeného pro jízdu po městě se zaměřením na seniory. Zabývá se problematikou kola v městském provozu a hodnotí konstrukci moderních městských ...
 • Výroba stlačeného vzduchu v TŽ Třinec 

  Kohut, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je popis stávající technologie výroby stlačeného vzduchu v areálu Třineckých Železáren, a.s. (TŽ). Stlačený vzduch pro firmy v areálu TŽ vyrábí a dodává společnost Energetika Třinec, a.s. (ET). ...
 • Posouzení provozu bagrovacích čerpadel 

  Pleban, Jakub
  Tématem diplomové práce je posouzení provozu bagrovacích čerpadel a návrhu nové technologie odstruskování s výpočtem její návratnosti. Samotné optimalizaci provozu předcházela analýza současně provozované technologie, její ...
 • Analýza dokončovacích způsobů obrábění 

  Pavézka, Vladimír
  Vypracovaná práce je zaměřena na analýzu dokončovacích způsobů obrábění. V rámci této práce jsou charakterizovány jednotlivé metody a jejich vliv na stav povrchu obráběné plochy. V závěrečné části je praktická ukázka ...
 • VYTVOŘENÍ PROGRAMU PRO ZÁTĚŽOVÉ ZKOUŠKY EL.MOTORŮ-sběr dat ze systémů teplotních senzorů (RS232,USB,PCI DAQ) a výkonového analyzátoru (GPIB) v LabView 

  Čípek, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro sběr dat ze tří volitelných systémů teplotních senzorů (sběrnice RS232, USB a PCI DAQ), momentové hřídele a výkonového analyzátoru (GPIB) v programu LabVIEW. Implementace ...
 • Automatické řízení procesu dochlazování v cihlářské peci 

  Cacek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatického řízení mnohorozměrové soustavy procesu dochlazování v cihlářské peci. Teoretická část popisuje možnosti identifikace regulovaných soustav a metody návrhu regulací jednorozměrových ...
 • Sestavení technologie součásti "cage" ve firmě CCI Brno 

  Tkáčová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby součásti „cage“ ve firmě CCI Brno. Řeší operaci vrtání děr po obvodu součásti. V první části je představena strojírenská společnost CCI Brno. Druhá část je zaměřena na ...
 • Emisivita a výsledek bezdotykového měření teploty 

  Kotrba, Martin
  Cílem práce je bližší seznámení s bezdotykovým měřením teploty a správné nastavení emisivity, která má značný vliv na správně naměřenou hodnotu teploty. Bylo realizováno experimentální pracoviště pro ověření závislostí ...
 • Čerpaní kalu v technologii ČOV 

  Fadrný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vhodného návrhu kalové koncovky se zaměřením na vhodnou volbu čerpadel. Volba čerpadla závisí na typu čerpaného materiálu a charakteru potrubí. Bylo provedeno několik měření pro ...
 • Výroba objímky 

  Suchomel, Svatoslav
  Práce obsahuje návrh technologie výroby objímky z plechu 11 373.1 o tloušťce 1,5 mm v požadovaném počtu 360000 ks ročně. Z možných variant výroby je zvolena výroba stříháním a ohýbáním v postupovém sdruženém nástroji. Na ...
 • Konstrukční návrh 3-osého manipulátoru 

  Štol, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá především konstrukčním návrhem 3-osého manipulátoru určeného pro manipulaci se záliskem – ložiskem a výliskem kladky, který je produktem vstřikovacího lisu. Součástí práce je i technicko – ...