Now showing items 47-66 of 583

 • Datová rukavice: vizualizace ve VRML a návrh elektroniky 

  Štěpánek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou elektroniky datové rukavice a tvorbou vizualizace ruky, která v reálném čase vykresluje stav ruky uživatele. Realizace je týmovou prací dvou studentů. Rozdělení úkolů v týmu je popsáno ...
 • Datové přenosové formáty v oblasti CAD 

  Košťál, David
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti datových CAD přenosových formátů doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.
 • Deformační sítě a jejich využití v technologii tváření 

  Grufík, Lubomír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá přehled deformačních sítí a jejich využití v technologii tváření. Na základně literární studie problematiky deformačních sítí v technologii tváření byl vytvořen ...
 • Design akumulátorové vrtačky. 

  Cimbál, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na design akumulátorové vrtačky. Snaží se přinést zajímavé tvarové, grafické řešení. A zakomponovat nové technologické řešení sklíčidla.
 • Design audio mikrosystému 

  Holzer, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem audio mikrosystému střední až vyšší třídy. Důraz je kladen především na jeho užitnost, intuitivní ovládání, ergonomické řešení a inovativní přístup k designu.
 • Design automatu na vodu 

  Bařina, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá designem automatu na vodu tzv. dispenseru. Jejím cílem bylo vytvořit netradiční a inovativní koncept při zachování funkčnosti a původního smyslu zařízení. Výsledný produkt splňuje všechny ...
 • Design cyklistické přilby 

  Sojka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší návrh designu cyklistické přilby. Použití této přilby je zamýšleno především pro závodní, ale i hobby využití. V konečném návrhu se jedná o přilbu tvarově navazující na aktuální modely, kde důraz ...
 • Design digitálního fotoaparátu 

  Miklica, Martin
  Tato práce se zabývá historií, současností i budoucností fotografování. Stěžejním cílem však je navrhnout stylový kompaktní digitální fotoaparát s ohledem na požadavky moderní doby, jakým je například rozmach internetových ...
 • Design elektrických nůžek na živý plot 

  Brostíková, Amálie
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením designu elektrických nůžek na plot.Cílem této práce bylo dosáhnout naprosto nového pojetí tohoto zahradního nářadí, skloubení nejmodernější technologie s kvalitními materiály a ...
 • Design gramofonu 

  Slívová, Marta
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout moderní a funkční gramofon, který by zajišťoval co nejlepší hudební zážitek a svým designem doplňoval interiér moderního bydlení. Snažila jsem se vymyslet takový gramofon, který ...
 • Design herní konzole 

  Ondra, Martin
  Bakalářská práce se zabývá designem domácí herní konzole. V práci se řeší problém spojení složek techniky, ergonomie a vzhledu do návrhu nového produktu. Analýza celkové problematiky vede k novému designu herní konzole, ...
 • Design interiérového reprosystému 

  Paclt, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem designu interiérového reprosystému. Práce rozebírá problematiku spojenou s návrhem moderního reprosystému určeného do bytových prostor. Výsledkem podrobné analýzy je návrh ...
 • Design krbových kamen 

  Foltýn, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem designu moderních krbových kamen na spalování tuhých paliv, konkrétně dřeva a dřevěných briket. Zamýšlí se i nad výhodami domácího topení a rozebírá problematiku topných zařízení z ...
 • Design kyvadlových hodin 

  Havránek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanických nástěnných kyvadlových hodin. Tyto by v sobě měly spojovat kouzlo a spolehlivost jemné mechaniky spolu s moderním tvaroslovím a kvalitními materiály. Autor si klade za ...
 • Design sady elektrozásuvek a vypínačů 

  Tomášková, Veronika
  Náplní této bakalářské práce je návrh designu elektrických zásuvek a vypínačů respektující základní technické a technologické požadavky. V konečném návrhu se jedná o sadu zásuvek a vypínačů, pro které je charakteristické ...
 • Design setu koupelnových doplňků. 

  Rajchl, David
  Úkolem této bakalářské práce je analyzovat a navrhnout set koupelnových doplňků za respektování funkčních, technických, technologických, estetických a ergonomických zákonitostí.
 • Design setu sanitárního zařízení. 

  Servítová, Květa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu setu sanitárního zařízení a to klozetu a umyvadla. V práci je zohledněna i zásadní technická a ergonomická stránka těchto prvků, která ovlivňuje celkový tvar a rozměry. Práce je ...
 • Design svítidla pouličního osvětlení 

  Fridrichová, Eva
  Moje bakalářská práce pojednává o svítidle městského veřejného osvětlení. Práce obsahuje analýzu vývojovou, technickou a analýzu současného designu, dále pak podrobný návrh lampy pouličního osvětlení. Výsledkem je návrh, ...
 • Design zahradnického nože 

  Kozel, Martin
  Tématem mé bakalářské práce je design zahradního nože. Cílem je spojit současné trendy a technologie s novým estetickým a ergonomickým pohledem. Práce obsahuje analýzu současných produktů, vlastní řešení designu, počítačovou ...
 • Deskripce CNC vrtacích a vyvrtávacích strojů 

  Křivohlávek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši vrtacích a vyvrtávacích strojů a také provést popis a roztřídění vrtacích a vyvrtávacích strojů současné produkce. Začátek práce je věnován obecnému popisu vrtání a vyvrtávání, ...