Now showing items 134-153 of 454

 • Malé sněhové frézy 

  Ráheľ, Dušan
  Bakalárska práca je zameraná na snehové frézy. Pojednáva o ich vzniku a vývoji a o ich využití v súčasnosti. Je spracovaný vývoj a technické vlastnosti všetkých rozmerových typov snehových fréz, od najmenších, poháňaných ...
 • Malé vodní elektrárny kašnového typu. 

  Vintr, Martin
  Bakalářská práce se snaží popsat řešení malých vodních elektráren a to především elektráren kašnového typu. Úvodní kapitola obecně popisuje dělení vodních elektráren a jejich stavební řešení. První podkapitola stručně ...
 • Manipulační výtah 

  Olešovský, Michal
  Tématem projektu mé Bakalářské práce je návrh koncepce manipulačního výtahu pro dopravu potravin. Zadaný projekt popisuje tato technická zpráva, která obsahuje kromě popisu celku také popisy jednotlivých komponent potřebných ...
 • Matice, determinant a objemy těles 

  Šomplák, Radovan
  Ve své bakalářské práci popisuji základní vlastnosti matic, determinantu a jejich využití v otázkách zobrazení mezi vektorovými prostory. V závěrečných kapitolách se věnuji determinantu a jeho aplikacím, kde ukazuji vztah ...
 • Mechanické vlastnosti plastů 

  Suchý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá plasty z hlediska jejich stavby a vnitřní struktury. Rozebírá dopad těchto charakteristik na výsledné mechanické vlastnosti materiálu. Dále zkoumá, jaké vnější vlivy významně působí na ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. 

  Horynová, Miroslava
  V této bakalářské práci jsou porovnávány mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. Jednotlivé vzorky jsou bez Ca, s 0,5hm%, 1hm% a 2hm% Ca. Práce obsahuje údaje o chemickém složení jednotlivých ...
 • Mechatronické pohonové soustavy 

  Pulec, Václav
  Záměrem této bakalářské práce je snaha přiblížení pojmů jako jsou mechatronika, mechatronický přístup a mechatronický výrobek. Průběžně porovnává mechatronické a konvenční pohonové soustavy a definuje jejich odlišnosti. ...
 • Metoda nejmenších čtverců v identifikaci dynamických systémů 

  Matějka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem metody nejmenších čtverců a její aplikací v identifikaci dynamických systémů. Předkládá matematické odvození metody nejmenších čtverců a teoretické základy experimentální identifikace ...
 • Metodika zkoušení automobilových klimatizací 

  Bezděk, Lukáš
  Tématem práce je zkoušení automobilových klimatizací. V úvodu je krátce shrnuta historii klimatizace v osobním automobilu. Následující kapitoly se věnují definici klimatizačního zařízení, vysvětlení principu chlazení a ...
 • Metody dokončovacího obrábění děr pro uložení ložisek hřídelů. 

  Rybařík, Jaroslav
  Přehled některých metod dokončovacího obrábění děr jako jsou jemné soustružení, jemné frézování, broušení, vyvrtávání, vystružování a vyhrubování, honování a válečkování. Požadavky na povrch před umístěním ložiska, příklady ...
 • Metody likvidace autovraků způsobem šetrným k životnímu prostředí 

  Blažek, Pavel
  V bakalářské práci se zabývám souhrnem všech použitelných metod ekologicky šetrné likvidace autovraků, které jsou v současnosti k dispozici. Řešení této problematiky spočívá v nalezení vhodného postupu, zjednodušení a tím ...
 • Metody rychlého prototypování (RP) použitelné ve slévárenství 

  Slovák, Vojtěch
  Tato práce se snaží o ucelený přehled současných nejvýznamnějších metod Rapid Prototyping a jejich nejčastějších aplikací v oboru Slévárenství. Neklade si za cíl najít všechny existující metody rychlého prototypování, ani ...
 • Metody zhotovování závitů v ocelových tenkostěnných součástech. 

  Rybář, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby vnitřních závitů v tenkostěnné součásti. Volba technologie se provede na základě vyhodnocení tří základních metod. Navařením ...
 • Měření rychlosti letadel 

  Mokoš, Marian
  Předmět bakalářské práce je zaměřen na oblast letových měření především na rychlost letadel. V první části je uvedeno rozdělení leteckých palubních přístrojů, chyby měření a druhy rychlostí. Dále se zabývá principem leteckého ...
 • Měření solárního záření a kalibrace snímačů 

  Knapčík, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na popis snímačov solárneho žiarenia, ich základného princípu, funkcie a vzniku možných chýb pri meraní. V závere je realizovaná kalibrácia lacnejších pyranometrov SG002 českého výrobcu pomocou ...
 • Měření tlaku 

  Jakubec, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2301R016 předkládá přehled možných způsobů měření tlaku. Literární studie shrnuje možnosti a varianty určování tlaku absolutního, relativního, barometrického, podtlaku, ...
 • Měření tvrdosti materiálů a vyhodnocování výsledků v podmínkách firmy Wera Werk s.r.o. Bystřice n. P. 

  Čelechovský, Martin
  Téma se zabývá stručným přehledem nejčastěji používaných měřicích metod orientovaných na tvrdost. Popisuje stav a funkčnost laboratoře, se zaměřením na zkoušky tvrdosti kovových materiálů, v provozu firmy Wera Werk. Vlivem ...
 • Měření tvrdosti materíálů a zpracování naměřených výsledků. 

  Kopřiva, Antonín
  Cílem této práce je představení základních zkoušek tvrdosti, se zaměře-ním na princip vyhodnocování těchto zkoušek. Bude vybráno několik typů dru-hů materiálu, na kterých budou provedeny vhodné zkoušky tvrdosti.
 • Měření tvrdosti na rotačních součástech. 

  Muzikant, Miroslav
  První část této práce se zabývá teoretickým rozborem základních metod měření tvrdosti. Druhá část popisuje problematiku měření tvrdosti na rotačních součástech a to zejména přípravu měřené plochy a ustavení těchto součástí. ...
 • Minimalizace logických funkcí 

  Horký, Miroslav
  Pro minimalizaci logických funkcí se často využívají Booleova algebra a Karnaughovy mapy. Aplikace Karnaughových map je však založena na vizuálním rozpoznání sousedních buněk pro funkce s max. 6 proměnnými, a proto metoda ...