Now showing items 180-199 of 454

 • Namáhání nosníku jeřábové dráhy 

  Vrbka, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výsledných vnitřních účinků v nosníku jeřábové dráhy v závislosti na poloze pohybujícího se zatížení a počtu podpor. V úvodu jsou představena možná zatížení nosníku jeřábové dráhy ...
 • Nanoroboti 

  Haluza, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je seznámit i laickou veřejnost s nanotechnologií a nanoroboty. První část je věnována nanotechnologii jako vědě, popisu nanosvěta a vysvětlení pojmů. Druhá část se věnuje nanorobotům, jejich konstrukci, ...
 • Napjatostní a pevnostní analýza rámu jízdního kola a stanovení poddajnosti ve vybraných místech konstrukce. 

  Prášil, Jiří
  Cílem této práce bylo provést napěťově deformační analýzu konstrukce rámu jízdního kola za přístupů prosté pružnosti. Musel jsem nejdříve toto úlohu převést z prostorové úlohy na rovinnou a dále zjednodušit tak, aby splňovala ...
 • Napjatostní, pevnostní a deformační analýza příhradové jeřábové konstrukce. 

  Nedělka, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné jeřábové příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet osových sil pro staticky určitou soustavu a následné provedení konstrukční úpravy s ...
 • Navázání svazku Ti:Sa laseru do interakční komory v sestavě LIBS+LIFS 

  Vémola, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou navázání svazku Ti:Safírového laseru do interakní komory v soustavě LIBS+LIFS. Cílem je navrhnout optickou soustavu s požadovanými vlastnostmi. Součástí práce je i teoretický popis základních ...
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení laminárního proudění 

  Krausová, Hana
  Seznámení se s Navier-Stokesovými rovnicemi jako jednou cestou k řešení reálných problémů hydrodynamiky.
 • Národní cena České republiky za jakost. 

  Dočekal, Martin
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s podstatou soutěže „Národní cena České republiky za jakost“ a jejím působením na organizaci a její okolí. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první pojednává o faktických ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Lysý, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami a především nástroji managementu jakosti. Je rozdělena do dvou částí. V první části je pojednáváno o nástrojích sloužících k přípravě rozhodnutí. Jedná se zejména o nástroje pro ...
 • Návrh a realizace měřícího zařízení pro určení závislosti síly předloktí na úhlu loketního kloubu. 

  Zezula, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace měřícího zařízení pro zjištění závislosti síly předloktí na úhlu loketního kloubu. Použitá metoda měření umožňuje zjištění celé této závislosti při jediném plynulém pohybu ...
 • Návrh a realizace výukového modelu "ABS" 

  Čípek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací výukového modelu, na kterém je možné realizovat princip činnosti systému ABS u brzdové soustavy motorového vozidla. Na základě několika návrhů konstrukčního řešení je ...
 • Návrh a realizace výukového modelu "Vzduchová levitace" 

  Horák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem, výrobou a oživením výukového modelu vzduchové levitace a nastavením jeho parametrů. Na začítku práce je uvedena rešeršní studie na téma levitace jako takové. Následuje několik příkladů různých ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště pro skládání výrobků 

  Rusnák, Jakub
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením části automatizovaného praco-viště, konkrétně manipulátoru na přeložkový papír. V první části práce popsáno pracoviště. Následuje návrh konstrukce efektoru, manipulátoru a pohonů. ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Hovádek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektricky poháněného kladkostroje s ručním pojezdem. Obsahuje úvodní rešeršní část současného poznání tématu, volbu z různých koncepcí řešení a samotný výpočet. Přiložena ...
 • Návrh experimentálního zařízení řízeného z prostředí Matlab-Simulink pro měření statických charakteristik akcelerometru. 

  Malina, Antonín
  Cílem této práce je návrh experimentálního zařízení pro měření statických charakteristik akcelerometru řízeného z prostředí Matlab-Simulink. Tím se rozumí zpětná informace z akcelerometru o náklonu plošinky ve stupních a ...
 • Návrh hutnící desky 

  Svatoš, Ivo
  Návrh nesené vibrační desky jako přídavného hutnícího zařízení pro rýpadlo nebo nakladač. První část práce popisuje jednotlivé díly vibrační desky a pojednává o nejčastěji používaných řešení. V druhé části je proveden ...
 • Návrh konstrukce mechanické části paralaktické montáže 

  Wertheimer, Pavel
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh jednoduché paralaktické montáže jako funkčního prototypu s možností pozdější malosériové výroby. Montáž je určena pro amatérskou astrofotografii pomocí digitální zrcadlovky s ...
 • Návrh konstrukce vrtačky pro plošné spoje 

  Vondrák, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možné konstrukční řešení počítačem řízené vrtačky desek plošných spojů. Práce popisuje konstrukci rámu, lineárního vedení a posuvového mechanismu. Dále jsou vybrány vhodné motory, ...
 • Návrh lisovacího nástroje pro součást z plechu 

  Ručka, David
  Projekt, vypracovaný v rámci bakalářského studia, předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu S500MC. Na základě literární studie problematiky výroby součásti stříháním a ...
 • Návrh plastové přetěžovací spojky 

  Ujčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a změnou geometrie posuvného držáku, který zabezpečuje nastavení světlometu do pracovní pozice. Jde o změnu koncepce geometrie. Nově navrhovaná geometrie převezme bezpečnostní funkci ...
 • Návrh raketového motoru 

  Cejpek, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout raketový motor na tuhou pohonnou hmotu s dostatečným výkonem pro vynesení zátěže o hmotnosti 500 gramů do výšky 1500 metrů. A dále navrhnout základní uspořádání rakety, která by tento motor ...