Now showing items 398-417 of 454

 • Uložení předního kola vozidla Formule Student 

  Lněnička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá uložením předního kola vozu kategorie Formule Student. Obsahuje různé způsoby uložení a zavěšení kola formulových i osobních vozidel. Hlavní náplní této práce je tvorba výkresové dokumentace ...
 • Užití počitačů v teorii čísel 

  Konečný, Zdeněk
  PARI/GP je poměrně málo známý matematický software, který byl navržen především pro rychlé výpočty v teorii čísel, ale našel své uplatnění i v dalších oblastech matematiky. Práce uvádí přehled základních příkazů PARI/GP a ...
 • Úloha sací trouby pro práci vodní turbíny 

  Havlát, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice sací trouby. Obsahuje základní popis sacích trub, jejich rozdělení a užití. Dále je zde popsána konstrukce sacích trub, jejich účinnost, ztráty a způsoby, s pomocí kterých lze ...
 • Únavové vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli 

  Sedlák, Martin
  Závěrečná bakalářská práce ,,Únavové vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli“ se zabývá problematikou zejména únavových a mechanických vlastností chromniklové austenitické oceli ČSN EN X2CrNiMo 18-14-3. Cílem práce je ...
 • Úprava konstrukce vibračního generátoru s ohledem na celkovou velikost a hmotnost 

  Vaněček, Michal
  Tato práce se zabývá vylepšením konstrukce již navrženého vibračního generátoru. Pojednává o vylepšení jeho vlastností a hledání ideální konstrukce s ohledem na hmotnost, rozměry a generovaný výkon. Zlepšují se zde mechanické ...
 • Válečkový střídač řetězového dopravníku pro přepravu europalet 

  Holcapfl, Zdeněk
  Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh přesuvny europalet, pro kolmý dopravní uzel mezi řetězovým dopravníkem a válečkovou tratí. Přesuvna umožňuje zvedat europaletu s břemenem do hmotnosti 1200 kg. Vertikální ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Tuka, Ján
  V bakalárskej práci je vypracovaný prehžad vetracích systémov používaných na vetranie obytných domov. V úvodnej časti je vypracovaný prehžad najčastejších škodlivín, ktoré sa v obytných priestoroch vyskytujú. V ďalších ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Birhanzl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá větracími systémy obytných domů. Nejprve jsou uvedena pravidla, která by měla být dodržena při návrhu větracích systémů a legislativní požadavky na ně kladené. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy ...
 • Vibrodiagnostika ložisek 

  Navrátil, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí podstatu metod vibrodiagnostiky valivých ložisek, jejich zhodnocení a jejich význam v jednotlivých fázích poškození ložiska, které jsou zde také blíže popsány. Zaměřili jsme se na tyto metody: ...
 • Vliv sklonu a orientace na využití solárních kolektorů pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 

  Sklenár, Ondrej
  Vplyv sklonu a orientácie na využitie solárnych kolektorov pre vykurovanie a ohrev TÚV v rodinnom dome. V tejto bakalárskej práci sa zaoberám problematikou a návrhom solárneho systému pre výrobu teplej úžitkovej vody. Pre ...
 • Vliv teploty na mechanické vlastnosti slitiny AlZn4Mg. 

  Slouka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi vybrané slitiny hliníku určené ke tváření. Jedná se o slitinu AlZn4Mg. Slitiny hliníku patří hned po slitinách železa mezi nejpoužívanější konstrukční materiály v ...
 • Vliv tloušťky jádra šroubovitého vrtáku na silové poměry při vrtání. 

  Klimek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické zkoušení standardních šroubovitých vrtáků a vrtáků s novou geometrií CZ 002, CZ 004. První část je věnována krátkému popisu historie, stávajícího stavu a především, rozboru stěžejní ...
 • Vliv tuhosti zlomu na napjatost a deformaci rámu 

  Kalová, Miroslava
  Tato práce se zabývá řešením napjatosti a deformace rovinného rámu v závislosti na tuhosti zlomu. Jsou zde uvedena dvě řešení. První řešení využívá prosté pružnosti prutů, kde jsou odvozeny vztahy pro ohybový moment a ...
 • Vodorovný šnekový dopravník pro dopravu uhlí 

  Průša, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a konstrukčně zpracovat návrh šnekového dopravníku pro dopravu drobného uhlí. V práci se řeší zejména výpočet hlavních rozměrů dopravníku, volba pohonné jednotky dopravníku, a to vzhledem ...
 • Vozidlo poháněné lidskou silou 

  Schneider, Adam
  Práce se zabývá vozidly poháněnými lidskou silou. Je v ní uvedena historie těchto vozidel, jejich rozdělení podle typu pohonu a 3 studie nekonvenčních vozidel. Na závěr je představeno několik reálných netradičních vozidel.
 • Vozidlo s ekologickým pohonem 

  Švec, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout třístopé vozidlo s ekologickým pohonem. První kapitola pojednává o historii tříkolových vozidel od počátku jejich vývoje. Druhá kapitola mapuje současnou produkci a třetí kapitola je věnována ...
 • Vytápění a ohřev TUV v rodinném domě solárními kolektory 

  Langer, David
  Předmětem této práce je praktický návrh solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a pro vytápění rodinného domu. Součástí je i přehled dalších použitelných alternativních zdrojů energie pro vytápění. Dále ...
 • Vytvoření modelů geometrie vybraných náhrad kyčelního kloubu 

  Kohoutek, Jan
  Tato práce je v souladu se zadáním pojata jako rešeršní studie, jejímž cílem je prezentovat globální a alespoň rámcově ucelený pohled na problematiku nahrazování kyčelního kloubního spojení. Práce zahrnuje stručný přehled ...
 • Využití metod Rapid Prototyping při vývoji nového výrobku 

  Rozinek, Josef
  Cílem této bakalářské práce je popsat využití metod Rapid Prototypingu při vývoji nového výrobku. Nejprve jsou popsány principy využívané zařízeními pro Rapid Prototyping s přehledem vybraných výrobců konkrétních zařízení. ...
 • Využití neuronových sítí v diagnostice 

  Hrbáček, Jakub
  Práce pojednává o principu výpočetních procesů jednotlivých neuronových sítí, které byly doporučeny k diagnostikování vysokonapěťových generátorů, jejich následným porovnáním a jejich dalším využitím.