Now showing items 1-20 of 579

 • Analýza moderních technologií frézování tvarových ploch. 

  Pavelek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou moderních technologií frézování tvarových ploch. Je zde realizováno rozdělení a definování tvarové plochy, popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby tvarových ploch ...
 • Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti obecné navigace a radionavigace. 

  Jasaň, Jakub
  Bakalářská práce zpracovává přehled legislativních změn v požadavcích na přípravu dopravních pilotů v oblasti obecné navigace a radionavigace. Zabývá se změnami v závazných osnovách výuky a obsahuje přehled úprav, které ...
 • Zkoušky jízdní dynamiky motocyklů 

  Dolák, Jindřich
  V rámci této práce jsem provedl návrh zkoušek jízdní dynamiky motocyklů včetně vlastních testů a vyhodnocení. Toto téma jsem si vybral protože motocykly jsou mým koníčkem a samotného mě zajímalo jak takové zkoušky dopadnou. ...
 • Manipulační výtah 

  Olešovský, Michal
  Tématem projektu mé Bakalářské práce je návrh koncepce manipulačního výtahu pro dopravu potravin. Zadaný projekt popisuje tato technická zpráva, která obsahuje kromě popisu celku také popisy jednotlivých komponent potřebných ...
 • Soustružení a frézování v softwaru EdgeCAM 

  Bořecký, Jan
  Bakalářská práce řeší problematiku obrábění v CAD/CAM softwaru Edgecam. Zaměřuje se na vypracování vzorového postupu pro soustružení a frézování součástí.
 • Technologie Rapid Prototyping v automobilovém průmyslu 

  Skrutek, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je nabídnout základní přehled dnešních metod RP, jejich principech a možnostech jejího využití v automobilovém průmyslu. Je zaměřena na popis jednotlivých metod, vysvětlení funkce, popsání výhod ...
 • Testování komponent v automobilovém průmyslu 

  Tovaryš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování komponent v automobilovém průmyslu. Nabízí přehled testovacích metod, jejich základní popis a popis testovacích zařízení. V práci jsou také zmíněny CAD systémy, metoda konečných ...
 • Napjatostní a pevnostní analýza rámu jízdního kola a stanovení poddajnosti ve vybraných místech konstrukce. 

  Prášil, Jiří
  Cílem této práce bylo provést napěťově deformační analýzu konstrukce rámu jízdního kola za přístupů prosté pružnosti. Musel jsem nejdříve toto úlohu převést z prostorové úlohy na rovinnou a dále zjednodušit tak, aby splňovala ...
 • Technická řešení Formule SAE v zemích mimo USA 

  Bittner, Ivo
  Technická řešení Formule Student v zemích mimo USA. Bakalářská práce bakalářského studia 3. Ročník, školní rok 2008/2009, studijní skupina 3D/31. FSI VUT v Brně, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, odbor Dopravní ...
 • Systémy aktivních podvozků 

  Pilčík, Adam
  Tato práce vypracovává základní přehled a historický vývoj aktivních podvozků. Soustředí se na moderní koncepce a snaží se zhodnotit pozitiva a negativa jednotlivých řešení.
 • Zařízení pro kropení betonových výrobků 

  Mádl, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout řízení jednoúčelového stroje, ke kropení betonových výrobků. Lisované betonové výrobky je nutné kropit, aby proběhl proces hydratace cementu. Pokud by proces neproběhl, výrobky by ...
 • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

  Kulenda, Martin
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o nekonvenčních způsobech dělení materiálů. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálů laserem, plazmou, vodním ...
 • Elektrické a mechanické vlastnosti EC motorů 

  Pleva, Martin
  Tato práce se zabývá elektrickými a mechanickými vlastnostmi elektronicky komutovaných motorů. Popisuje konstrukci motoru, srovnání s dalšími typy motorů, řízení proudů ve statoru, rovnice popisující chování motoru, využití ...
 • Píst čtyřdobého zážehového leteckého motoru 

  Gabrlík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového leteckého motoru. Cílem práce je stanovit základní rozměry pístu, motoru a klikového mechanismu. Práce se také zabývá pevnostní kontrolou kritických průřezů ...
 • Termické stoupavé proudy v České republice a jejich využití sportovními piloty 

  Ožana, Martin
  Tato práce se zabývá stručným přehledem typů stoupavých proudů nad naším územím, především pak výskytem a předpovědí termické konvekce. Protože jsou kluzáky do vzduchu vlekány motorovými letadly, obsahuje i přehled informací, ...
 • Autonomní diferenciální rovnice 

  Bokišová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením autonomních diferenciálních rovnic. Pozornost je věnována základním matematickým modelům růstu jednodruhové populace. Je zde uveden Malthusův model, model s vnitrodruhovou konkurencí ...
 • Řetězový posunovač 

  Pavelka, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače. Dále práce pojednává o mezních možnostech řetězových převodů a různých typů řetězů. Součástí práce je proveden výpočet. Výkresová dokumentace je ...
 • Příprava pro provedení letu po trati LKTB-ULLI letounem L-200A 

  Hornych, Petr
  Cílem bakalářské práce je předložení kompletního plánu provedení letu za podmínek IFR po zadané trati, včetně bezpečnostních rizik a potřebného vybavení pro let v střední a východní Evropy. Práce obsahuje popis podmínek ...
 • Výroba bočnice kladky 

  Habr, Stanislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii postupového stříhání. Cílem je navrhnout postupový nástroj pro zadanou součást bočnice kladky z korozivzdorné oceli o tloušťce plechu 1mm. Na základě literární studie v první ...
 • Studie typových řad lesních těžebních strojů 

  Dlužanský, Tomáš
  V bakalářské práci je provedeno základní rozdělení harvestorů podle druhu podvozku, technologie zpracování stromu a podle velikostí harvestorů. Dále se práce věnuje konstrukci harvestoru a jednotlivým částem konstrukce, ...