Show simple item record

Measurement and analysis of electroencephalogram

dc.contributor.advisorKubicová, Vladimíracs
dc.contributor.authorKlus, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:54Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:54Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKLUS, M. Měření a analýza elektroencefalogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39547cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2059
dc.description.abstractPrvní teoretická část studuje vznik a historii elektroencefalografie. Popisuje základní stavební část mozku, neouron, z anatomického a funkčního hlediska. Rozebírá princip vzniku elektrických potenciálů. Dále je uveden přehled s popisem alternativních diagnostických metod používaných pro vyšetření mozku a samotné vyšetření elektrické aktivity mozku. Jsou popsány typy používaných elektrod a jejich rozmístění. Závěr teoretické části se zabývá celkovým popisem EEG záznamu a charakteristikou jednotlivých typů vlnění. Praktická část popisuje samostatný pokus měření. Postup správného měření a získání potřebných dat. Převedení dat do požadovaného formátu. Vykreslení záznamu EEG, spektrální analýzu a brain mapping. To vše je zahrnuto ve vytvořeném programu analyza_EEG. Konec praktické části popisuje výstupy z vytvořeného programu při zkoumání vlastních naměřených dat.cs
dc.description.abstractThe first theoretic part studies the origin and history of electroencephalography. It describes the basic part of the brain, neuron, from anatomical to functional sides. It discusses formation of electrical potential. It continues on overview and description of alternative diagnostic methods used for brain testing and testing of brain electrical activity. Describes the types of using electrodes and their location. Finish of theoretic part shows the descritpion of EEG record and characteristics of types of waves. The practical part shows the attempt to measurement. Procedure of correct measurement and capture the dates. Describes the transferring data into right format drawing EEG spectral analysis and brain mapping. All of this is included in the generated program analyza_EEG The end of practical part describes the outputs from progmam using own measurement data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektroencefalografie (EEG)cs
dc.subjectsystém 10/20cs
dc.subjectspektrální analýza (PSD)cs
dc.subjectRychlá Fourierova transformace (FFT)cs
dc.subjectbrain mapping (BM)cs
dc.subjecttopografické mapovánícs
dc.subjectelectroencephalography (EEG)en
dc.subjectsystem 10/20en
dc.subjectspectral analysisen
dc.subjectFast Fourier transform (FFT)en
dc.subjectbrain mappingen
dc.titleMěření a analýza elektroencefalogramucs
dc.title.alternativeMeasurement and analysis of electroencephalogramen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:53cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid39547en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:25:38en
sync.item.modts2020.04.01 05:38:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChmelař, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Do diskuze se zapojili MUDr. Nováková, Prof. Jan a Ing. Vítek. Student zodpověděl otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record