Now showing items 1-20 of 71

 • L-askorbyl-6-palmitát a jeho využití v potravních a kosmetických doplňcích 

  Palíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá působením antioxidantů v potravních a kosmetických doplňcích. Popisují se zde některé antioxidanty jako jsou vitamín A a beta-karoten, vitamín E a tokoferoly a vitamín C, jako kyselina L-askorbová ...
 • Základní složky tukové fáze a jejich vliv na stabilitu kosmetických emulzí 

  Krätschmerová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice stability kosmetických emulzí. Cílem práce bylo vypracování literární rešerše zaměřené na složky tukové fáze a jejich vliv na stabilitu kosmetických emulzí. Emulze jsou heterogenní ...
 • Možnosti využití vybraných rostlinných olejů v potravinách 

  Krátká, Milena
  Cílem práce bylo zjistit a porovnat složení vybraných rostlinných olejů jak po stránce chemické, tak po farmakologické, a posoudit tak jejich možné využití v doplňcích stravy. Všechny vybrané oleje obsahují vysoké množství ...
 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Aktivní látky v solární kosmetice 

  Jochimová, Eva
  Aktivní látky v solární kosmetice jsou dány množstvím a charakterem UV-filtrů, které absorbují paprsky v UVA nebo v UVB oblasti. Ve Spojených státech amerických jsou považovány za léčiva, avšak u nás jsou legislativně ...
 • Transportní systémy využívané v kosmetických přípravcích 

  Škopová, Jitka
  Mezi transportní systémy v kosmetických přípravcích patří liposomy, tekuté krystaly a také vybrané sloučeniny, které za daných podmínek transport aktivních látek urychlují, tzv. akceleranty transdermální penetrace. Liposomy ...
 • Choroby a vady vína 

  Rychová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice chorob a vad vína. Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled chorob a vad, které se mohou ve víně vyskytnout, popsat jejich původce, mechanismy ...
 • Možnosti využití plodů méně známých keřovin 

  Mařáková, Veronika
  Tato práce se zabývá dřínem obecným (Cornus mass). Úvodní část bakalářské práce pojednává o botanických charakteristikách dřínu: popis rostliny, její rozšíření, rozmnožování a stanoviště. Dále jsou popsány vybrané odrůdy, ...
 • Potravní doplňky k podpoře snižování nadváhy 

  Krabáč, Lubomír
  Tato bakalářská práce pojednává o možnosti využití náhradních sladidel k redukci nadváhy a k léčbě cukrovky 2. typu. V experimentální části byl ověřen minimální vliv nízkoenergetického sladidla Extra-Linie od společnosti ...
 • Stanovení vybraných xenobiotik v bioindikátorech rostlinného původu 

  Čechová, Eliška
  Monitoring životního prostředí je základním aspektem hodnocení stavu životního prostředí. Provádí se analýzy vody, vzduchu, půdy a bioindikátorů. Tato práce se zaměřuje na vybrané bioindikátory rostlinného původu, jehličí ...
 • Urychlené stárnutí inkoustového tisku 

  Buteková, Silvia
  Atramentová tlač zaujala v dôsledku svojej univerzálnosti popredné miesta v tlačiarenských aplikáciách. Výtlačky musia byť stabilné pre archiváciu, i keď sú vystavené podmienkam prostredia. Zlepšenie stability atramentových ...
 • Příprava kompozitů PP roubovaných monomerem naneseným na plnivu 

  Kramerová, Nina
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu kompozitů s polypropylenovou matricí metodou „in situ“ v mixeru Brabender, kdy současně s homogenizací matrice a plniva probíhá radikálové roubování PP anhydridem kyseliny itakonové ...
 • Identifikace baktérií mléčného kvašení v probiotických preparátech (tabletách) s využitím amplifikačních metod 

  Balogová, Petra
  Laktobacily hrají důležitou roli ve fermentačních procesech již po tisíciletí. Byly prostudovány jejich probiotické vlastnosti a dnes jsou používány při výrobě fermentovaných potravinových výrobků a doplňků stravy včetně ...
 • Příprava roubovaných PP s různou koncentrací MA a IA 

  Běťák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá přípravou a srovnáním roubovaného polypropylenu v tavenině anhydridy karboxylových kyselin. V teoretické části byly shrnuty dosavadní poznatky týkající se radikálového roubování. V experimentální ...
 • Srovnání metod PCR vhodných k identifikaci kvasinek v potravinách 

  Zovčáková, Monika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek metódou PCR v potravinách. Zahrňuje základné informácie o kvasinkovej bunke. Stručne popisuje molekulárne metódy identifikácie kvasiniek. Kvasinky sú rozhodujúcim ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů 

  Cvrková, Jana
  Tato práce se zabývá ověřováním pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se pomerančové šťávy. Tato část se také soustředí na ...
 • Pozitivní a negativní látky v guaraně 

  Hrdinová, Lucie
  Tato bakalářská práce teoreticky popisuje jihoamerickou rostlinu guarana (Paullinia cupana), její historii, pěstování a tradiční úpravu. Zabývá se účinky významných alkaloidů (kofein, theofylin, theobromin), taninů a ...
 • Využití techniky PSE (extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty) v analýze potravin 

  Grulichová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní metodou extrakce PSE (extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty). Existují dva druhy tohoto přístroje One PSE a Fast PSE. V práci je popsán vlastní přístroj a jeho fungování. ...
 • Modifikace katalytické účinnosti fylosilikátů oxidem titaničitým 

  Fiala, Michal
  Bakalářská práce popisuje přípravu směsného katalyzátoru kaolin/ TiO2 a metakaolin/ TiO2. Vzorky katalyzátoru byly připraveny zaváděním plynného TiCl4 do suspenze kaolinu. Katalytický systém a metakaolin/ TiO2 byl připravený ...
 • Problematika stabilizace tukových základů kosmetických přípravků 

  Kovačíková, Barbora
  Tato bakalářská práce má za úkol řešeršně zpracovat téma stability tukových základů kosmetických přípravků. Oblastmi zkoumání bylo složení a možné příčiny nestability tukových základů, které jsou v současné době nejhojněji ...