Show simple item record

The Study of Continuous Material Flows Management with Using Products Identification

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorŠíbl, Josefcs
dc.date.accessioned2014-12-03T23:52:17Z
dc.date.available2014-12-03T23:52:17Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠÍBL, J. Studie řízení plynulých materiálových toků s využitím značení produktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other22243cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2062
dc.description.abstractPředložená diplomová práce obsahuje analýzu současného stavu zna-čení jednotlivých materiálových prvků vstupující do skladu a během vysklad-nění do výroby. Hlavní část práce je zaměřena na zkrácení průběžných časů během příjmu nového matriálu a vyskladnění materiálu do výroby na základě využití značení produktů. Na základě provedené analýzy bylo navrženo opti-mální řešení implementace značení produktů do výrobní společnosti, byl vy-brán optimální typ čárového kódu a navržen časový harmonogram přechodu k systému automatické identifikace materiálových položek. Technicko ekono-mický rozbor navrženého řešení SAP konzole popisuje typ a cenu potřebných komponent pro realizaci tohoto řešení.cs
dc.description.abstractIntroduce grauation work contains the detail characteristic of the marking of material elements incoming to store and work out from store. The main part of the work is aimed to shortening working time during material entry and work out from store. On ground ride out analyse has been suggested optimal soluti-on implementation marking of material elements into production company. Optimal type barcode has been designed and time schedule to implementation marking of material elements has been described. The technic-economical analysis proposed solution SAP console describing type and price component need to implementation this solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomatická identifikacecs
dc.subjectznačení produktůcs
dc.subjectčárový kódcs
dc.subjectsnímačecs
dc.subjectSAP konzolecs
dc.subjectterminálycs
dc.subjectdodací listycs
dc.subjectAutomatic identificationen
dc.subjectmarking productsen
dc.subjectbarcodeen
dc.subjectsensorsen
dc.subjectSAP consoleen
dc.subjectterminal stationen
dc.subjectdelivery noteen
dc.titleStudie řízení plynulých materiálových toků s využitím značení produktůcs
dc.title.alternativeThe Study of Continuous Material Flows Management with Using Products Identificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-12cs
dcterms.extent1.14 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2009-06-12-15:21:38cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid22243en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:10:29en
sync.item.modts2020.03.31 08:29:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠebela, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Miroslav Čáslavský (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record