Now showing items 1-1 of 1

  • Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu 

    Běláková, Sylvie
    Vypracovaná disertační práce se zabývá problematikou mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu. Pozornost byla věnována především vybraným fusariovým mykotoxinům (deoxynivalenol, zearalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin), ...