Now showing items 1-1 of 1

  • Reologie v technologii anorganických materiálů 

    Wirthová, Michaela
    Disertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). ...