Now showing items 1-1 of 1

  • Proteomické studie ječmene související s výrobou piva 

    Benkovská, Dagmar
    Tato práce se zabývá proteomickými studiemi ječmene v souvislosti s výrobou piva. Ječmen patří mezi nejvýznamnější plodiny na světě a je využíván hlavně pro sladovnické účely, nejčastěji pro pivovarnictví. Studium proteinů ...