Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilé vrstevnaté kompozity pro stomatologické aplikace 

    Šedivý, Zbyněk
    Disertační práce se zabývá mechanickou odezvou vrstevnatých kompozitů pro stomatologické aplikace. Různé skladby vrstev a různé částicové a vláknové kompozity jsou studovány v tříbodovém ohybu za pokojové teploty. Tyto ...