Now showing items 1-1 of 1

  • Latexem modifikované cementové kompozity 

    Kunc, Michal
    Předmětem disertační práce je studium fyzikálně-mechanických vlastností a tvorba prototypu samorozlivného, polymercementového kompozitu z oblasti ternárního pojivového systému PC-CAC-CS modifikovaného chemickými přísadami ...