Now showing items 1-2 of 2

  • Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu 

    Běláková, Sylvie
    Vypracovaná disertační práce se zabývá problematikou mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu. Pozornost byla věnována především vybraným fusariovým mykotoxinům (deoxynivalenol, zearalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin), ...
  • Proteomické studie ječmene související s výrobou piva 

    Benkovská, Dagmar
    Tato práce se zabývá proteomickými studiemi ječmene v souvislosti s výrobou piva. Ječmen patří mezi nejvýznamnější plodiny na světě a je využíván hlavně pro sladovnické účely, nejčastěji pro pivovarnictví. Studium proteinů ...