Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické vlastnosti mikrostrukturních komponent anorganických materiálů 

    Wasserbauer, Jaromír
    Disertační práce se zabývá studiem strukturních a mechanických vlastností anorganických materiálů. Cílem je nalezení jednotlivých fází ve zkoumaném materiálu a hlavně lokalizace (mechanicky) nejslabšího místa, jeho ovlivnění ...
  • Reologie v technologii anorganických materiálů 

    Wirthová, Michaela
    Disertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). ...