Show simple item record

Monitoring of dear contamination by organohalogen compounds based xenobiotics

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorDoušová, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:07Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDOUŠOVÁ, P. Monitoring kontaminace lovné zvěře xenobiotiky na bázi organohalogenovaných sloučenin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24413cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20688
dc.description.abstractK hodnocení kontaminace životního prostředí jsou využívány různé bioindikátory, a to živočišného nebo rostlinného původu. Pro monitoring xenobiotik na bázi organohalogenovaných látek byla vybraná lovná zvěř. Vzorky divokých prasat byly odebírány především na území středních Čech prostřednictvím pracovníků Okresního veterinárního zařízení. Sledované látky byly z matrice izolovány extrakcí pomocí petroletheru a následně přečištěny kolonovou chromatografií. Dočištění extraktu bylo provedeno kyselou hydrolýzou. Vlastní stanovení vybraných analytů bylo provedeno metodou plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu. Výsledky poskytly základní data pro hodnocení úrovně kontaminace divokých prasat organohalogenovanými polutanty.cs
dc.description.abstractVarious animal or vegetable origin bio-indicators are used for the assessment of the environmental contamination. The wild animals were chosen for monitoring of xenobiotic based organohalogen compounds. The district health facility staff collected the samples of wild boars in the territory of Central Bohemia. The controlled substances were isolated from the matrix by an extraction. The extraction was made by a petrolether and then it was purified by a column chromatography. A final cleansing of the extract was made by an acid hydrolysis. The determination of the selected analytes was finished by the method of gas chromatography with an electron capture detector. The results gave us basic information about the wild boar contamination of organohalogen pollutants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdivoká prasatacs
dc.subjectxenobiotikumcs
dc.subjectorganohalogenované sloučeninycs
dc.subjectplynová chromatografie s detektorem elektronového záchytucs
dc.subjectwild boaren
dc.subjectxenobioticen
dc.subjectorganohalogen compoundsen
dc.subjectgas chromatography with electron capture detectoren
dc.titleMonitoring kontaminace lovné zvěře xenobiotiky na bázi organohalogenovaných sloučenincs
dc.title.alternativeMonitoring of dear contamination by organohalogen compounds based xenobioticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:08cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24413en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:17en
sync.item.modts2019.05.18 14:08:37en
dc.contributor.refereeStoupalová, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record