Show simple item record

Facial features recognition of unknown persons

dc.contributor.advisorHorák, Karelcs
dc.contributor.authorBartončík, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:56:04Z
dc.date.available2018-10-21T16:56:04Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBARTONČÍK, M. Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other38938cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2072
dc.description.abstractTato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob. Pro tuto práci mi byla zapůjčena průmyslová videokamera, počítač a místo v laboratoři. Dále se seznámíme s barevnými prostory a jejich využitím. Z hlavních zastupitelů vybere ten nejvhodnější za pomoci využití programu MatLab a navrženého algoritmu. Po nalezení vhodného barevného prostoru vysegmentujeme barvu kůže v obrazu. Kůže obepíná ovšem celé tělo a tak je zapotřebí nalézt, na oddělených částech obrazu zastupující barvu kůže, hledaný obličej. Po nalezení obličeje je zapotřebí nalézt významné body pro identifikaci deformace obličeje a následného výrazu tváře. Definujeme zde i samotné svalové posuny při různých výrazech.cs
dc.description.abstractThis paper describes the various components and phases of the search and recognition of facial expressions of unknown persons. They are presented here as well as possible solutions and methods of addressing each phase of the project. My master’s thesis is designed to recognize facial expressions of unknown persons. For this thesis, I was lent industrial video camera, computer, and place in a laboratory. Furthermore, we introduce the color spaces and their use. From the lead representatives selects the most appropriate assistance for the use of Matlab and the proposed algorithm. After finding a suitable color space segments skin color in the image. The skin, however, surrounds the entire body and so need to be found, the separated parts of the image representing the color of skin, a face. Once you find a face is needed to find relevant points for the identification subsequent deformation to definition of facial expressions. We define here the actual muscle movements in different expressions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýraz obličejecs
dc.subjectVýznamný bodcs
dc.subjectSegmentacecs
dc.subjectKůžecs
dc.subjectObličejcs
dc.subjectDetektorcs
dc.subjectFacial expressionen
dc.subjectKeypointsen
dc.subjectSegmentationen
dc.subjectSkinen
dc.subjectFaceen
dc.subjectDetectoren
dc.titleRozpoznávání výrazu tváře u neznámých osobcs
dc.title.alternativeFacial features recognition of unknown personsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:20cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38938en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:07:09en
sync.item.modts2021.11.08 12:42:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBabinec, Tomášcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky při obhajobě: - Prezentujte schopnost Vašeho řešení rozpoznat výraz tváře na Vámi zvoleném obrazovém záznamu - Blíže vysvětlete způsob, jakým jste aproximoval nasbírané vzorky barvy kůže pomocí elipsoidu - Jakou roli ve Vámi navrženém řešení detekce výrazu tváře má segmentace kůže na základě barvy - Jak je možné rozpoznat tvář již známé osoby - Obecná diskuze současného stavu problematiky rozpoznávání osob Student obhájil diplomovou práci s výhradamics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record