Now showing items 131-133 of 133

 • Zhodnocení zátěže půd a sedimentů v oblasti řeky Jihlavy těžkými kovy 

  Marek, Milan
  Diplomová práce se zabývá půdou a sedimenty z pohledu životního prostředí. Pro vybrané rizikové prvky – měď, kadmium, olovo a rtuť, které jsou blíže specifikovány, jsou uvedeny limitní koncentrace a metody stanovení v půdě ...
 • Zpracování projektu fotovoltaického systému 

  Ševčíková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického a fotovoltaického solárního systému pro celoroční provoz. Teoretická část práce se věnuje obecnému popisu solárních termických a fotovoltaických systémů, legislativou, ...
 • Zpracování projektu tepelného solárního systému 

  Ullmann, Walter
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického solárního systému pro celoroční provoz. Cílem práce je provést dimenzování, návrh jednotlivých komponent a propočítat ekonomickou a ekologickou bilanci.