Show simple item record

Crystallization kinetics of PP impact copolymers

dc.contributor.advisorBálková, Radkacs
dc.contributor.authorKrajčik, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:12Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:12Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKRAJČIK, L. Kinetika krystalizace kopolymerů PP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other38939cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2074
dc.description.abstractV této bakalářské práci byla změřena kinetika krystalizace tří kopolymerů PP s ethylén-propylénovým kaučukem po násobné extruzi a to ze závislosti růstu průměru sférolitů na čase pomocí polarizačního optického mikroskopu (POM). Izotermní krystalizace z taveniny byla provedena při třech teplotách (135, 140 a 150 °C). Rychlost krystalizace klesala s teplotou u všech vzorků, přičemž se lišila mezi jednotlivými vzorky s největší pravděpodobností z důvodu odlišné struktury (různé polymerační technologie). Třetí extruze ve srovnání s první rychlost krystalizace více méně neovlivnila. Pomocí zpožďovací sádrovcové destičky byl určen typ sférolitů a byla rozlišená ? a ß struktura PP. U dlouhodobě pozorovaných vzorků při 135 °C bylo v blízkosti taveniny pozorováno zpevňování lamel.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, the kinetics of crystallization was studied for three PP copolymers with ethylene-propylene rubber after multiple extrusion. The crystallization rate was determined from the diameter growth of spherulites with time. The growth was observed in-situ by polarizing optical microscope (POM). Isothermal melt-crystallization was investigated at three temperatures (135, 140 and 150 °C). The crystallization rate decreased with temperature for all samples and varied among particular samples the most likely due to the different structure (different polymerization technology). The third extrusion has not affected the crystallization rate compared with the first one. The ? and ß structure of PP was distinguished with help of the first order retardation plate together with determination of the types of spherulites. The lamellar thickening near the border of melt was observed for all samples that crystallized at 135 °C for a long time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkopolymer polypropylénucs
dc.subjectetylén-propylénový kaučuk (EPR)cs
dc.subjectnásobná extruzecs
dc.subjectsférolitcs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectoptický polarizační mikroskopcs
dc.subjectrychlost krystalizacecs
dc.subjectpolypropylene copolymeren
dc.subjectethylene-propylene rubber (EPR)en
dc.subjectmultiple extrusionen
dc.subjectspheruliteen
dc.subjectmorphologyen
dc.subjectoptical polarizing microscopeen
dc.subjectcrystallization rateen
dc.titleKinetika krystalizace kopolymerů PPcs
dc.title.alternativeCrystallization kinetics of PP impact copolymersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2011-07-07-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid38939en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:05:49en
sync.item.modts2020.04.01 00:10:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePoláček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceBakalářská práce se zabývala velmi aktuálním tématem vlivu tepelné historie na kinetiku krystalizace reaktorových kopolymerů PP určených pro automobilové aplikace. Výsledky práce byly velmi zajímavé a jejich prezentace odpovídala požadavkům kladeným na bakalářskou práci na FCH.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record