Show simple item record

Reduction prices house in Lelekovice as a result of defects or faults.

dc.contributor.advisorWeigel, Lubomírcs
dc.contributor.authorFaltusová, Veronikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:05:22Z
dc.date.available2018-10-21T16:05:22Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationFALTUSOVÁ, V. Snížení ceny rodinného domu v Lelekovicích v důsledku zjištěných vad a poruch. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other62858cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20778
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice zjišťování příčin vad a poruch se zaměřením na konkrétní nemovitost a jejich významnost při zjišťování ceny nemovitosti. První část je zaměřena na teorii, kde jsou objasněny základní pojmy užívané při oceňování nemovitostí, základní metody oceňování nemovitostí a kategorizace vad a poruch staveb. V této kapitole je zahrnuta i analýza realitního trhu v letech 2008 – 2013. Druhá část je věnována zjištění výše majetkové újmy u konkrétní nemovitosti, jejíž výpočet je založen na stavebně technickém průzkumu konkrétní nemovitosti a následném ocenění nemovitosti s ohledem na výsledky průzkumu. Cílem práce je vytvořit návrh postupu pro snížení ceny nemovitosti s vadou.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of determining the causes of defects and failures, focusing on a specific property and their significance in determining the price of the property. The first part focuses on the theory explaining the basic concepts used in the valuation of real estate, basic methods of property valuation and classification of construction defects and failures. This chapter includes an analysis of the real estate market in the years 2008 - 2013. The second part is devoted to determining the amount of property damage at a specific property, the calculation of this particular property which is based on technical surveys and subsequent valuation of the property with regard to the results of the survey. The aim is to create a design procedure for reducing the price of the property with the defect.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVadacs
dc.subjectporuchacs
dc.subjecttrhlinacs
dc.subjectsanacecs
dc.subjectoceněnícs
dc.subjectcenacs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectnemovitost.cs
dc.subjectDefecten
dc.subjectmalfunctionen
dc.subjectflawen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectpriceen
dc.subjectvalueen
dc.subjectproperty.en
dc.titleSnížení ceny rodinného domu v Lelekovicích v důsledku zjištěných vad a poruch.cs
dc.title.alternativeReduction prices house in Lelekovice as a result of defects or faults.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:16cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid62858en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:29:43en
sync.item.modts2019.04.03 06:30:27en
dc.contributor.refereeUhlová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record