Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace analogů tavených sýrů 

    Studýnková, Hana
    Cílem této diplomové práce bylo identifikovat a kvantifikovat obsah chuťově a aromatických aktivních látek a zhodnotit chutnost pomocí vybraných senzorických metod ve vzorcích sýrových analogů s obsahem různých rostlinných ...