Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích 

    Bušinová, Markéta
    Diplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho ...