Show simple item record

Keyword Detection in Speech Data

dc.contributor.advisorBalík, Miroslavcs
dc.contributor.authorPfeifer, Václavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:18Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPFEIFER, V. Detekce klíčových slov v řečových signálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other61398cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20805
dc.description.abstractSystémy pro zpracování řečových signálů jsou vyvíjeny již delší dobu, ale až s nástupem výkonných výpočetních systémů se začalo s integrací těchto systémů do praxe. Tato disertační práce se zabývá návrhem systému pro detekci klíčových slov v řečových signálech. Navržený systém principiálně vychází z Large Margin and Kernel metod a klíčovou součástí systému je fonémový klasifikátor. Byly navrženy dva hierarchické klasifikátory – lineární a nelineární, spolu s efektivním trénovacím algoritmem. Současně byl navržen klasifikátor založený na „Gaussian Mixture Models“ s implementací hierarchické struktury. Důležitou součástí detekčního systému je extrakce příznaků, a proto byl navržený systém vyhodnocen na současně nejrozšířenějších extrakčních metodách. Součástí technického řešení práce byla implementace detekčního systému v prostředí MATLABU a návrh hierarchické fonémové struktury pro Český jazyk. Všechny algoritmy byly vyhodnoceny pro Český a Anglický jazyk na databázích (DBRS a TIMIT)cs
dc.description.abstractSpeech processing systems have been developed for many years but the integration into devices had started with the deployment of the modern powerful computational systems. This dissertation thesis deals with development of the keyword detection system in speech data. The proposed detection system is based on the Large Margin and Kernel methods and the key part of the system is phoneme classifier. Two hierarchical frame-based classifiers have been proposed -- linear and non-linear. An efficient training algorithm for each of the proposed classifier have been introduced. Simultaneously, classifier based on the Gaussian Mixture Models with the implementation of the hierarchical structure have been proposed. An important part of the detection system is feature extraction and therefor all algorithms were evaluated on the current most common feature techniques. A part of the thesis technical solution was implementation of the keyword detection system in MATLAB and design of the hierarchical phoneme structure for Czech language. All of the proposed algorithms were evaluated for Czech and English language over the DBRS and TIMIT speech corpus.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectklasifikátorcs
dc.subjectrámcovýcs
dc.subjectfonémcs
dc.subjectdetekčnícs
dc.subjecthierarchickýcs
dc.subjectřečcs
dc.subjectclassifieren
dc.subjectframe-baseden
dc.subjectphonemeen
dc.subjectdetectionen
dc.subjecthierarchicalen
dc.subjectspeechen
dc.titleDetekce klíčových slov v řečových signálechcs
dc.title.alternativeKeyword Detection in Speech Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-07-16cs
dcterms.modified2013-08-02-10:49:50cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid61398en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:38:16en
sync.item.modts2020.03.31 18:15:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMakáň, Floriancs
dc.contributor.refereeDostál, Ottocs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Otto Dostál, CSc. - oponent (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Florián Makáň, Ph.D. - oponent (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record