Poslední příspěvky

 • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

  Kořínek, Peter
  Pri snímaní obrazových dát pomocou ultrazvuku vieme len málo informácií zobazovanej scény. Pre porozumenie obsahu obrazu sa snažíme oddeliť sledované objekty záujmu od od pozadia. Získaním informácie týchto objektov sa ...
 • Zpracování zvuku v obvodech FPGA 

  Němec, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh jednoduchého digitálního audio syntetizátoru. Je řešena problematika generování tónu klavíru pomocí programu Matlab. V poslední části je vysvětlen princip práce se zvukovými vzorky.
 • Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o zpracování digitálního obrazu, od počátečního pořízení snímků digitálního obrazu, přes následné zpracování, segmentaci, až po algoritmy pro detekci tvarů na obrazové scéně. Zpracování obrazu je velice ...
 • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

  Zikmund, Jiří
  V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV a jsou provedena měření na tomto přípravku.
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz 

  Bohátka, Jan
  V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy ...
 • Topologie sítí a jejich monitorování 

  Sirotný, Miroslav
  Diplomová práca pojednáva o počítačových sieťach, ktoré tvoria v súčasnej dobe globálnu komunikačnú štruktúru a zohrávajú v dnešnej spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. Možno si to väčšina z nás ani neuvedomuje ale prichádzame ...
 • Automatický přepínač rozsahů pro AC-DC etalon Fluke 792A 

  Trojan, Martin
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace mechanického spojení řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC-DC etalonu Fluke 792A. Tato diplomová práce obsahuje teoretický rozbor AC-DC etalonu Fluke ...
 • Operační transkonduktanční zesilovač (OTA) pro využití v programovatelných analogových polích 

  Czajkowski, Ondřej
  Optimalizace OTA na základě zadaných parametrů. Návrh a simulace budou probíhat v reálné CMOS technologii, která je dostupná na Ústavu mikroelektroniky. OTA má sloužit jako analogový blok do systému programovatelného ...
 • Mapování QoS požadavků na síťové prostředí 

  Konečný, Zbyněk
  Problematikou konvergovaných sítí je dostatečné zajištění kvality služeb po celé délce komunikačního přenosu. Tato problematika je úzce spjata se službami pracujícími v reálném čase, jako jsou VoIP (Voice over Internet ...
 • Návrh zařízení s rozhraním USB 

  Klír, Tomáš
  V teoretické části této diplomové práce je rozebráno rozhraní USB 2.0, včetně USB OTG. Jsou zde uvedeny především vlastnosti, které je vhodné znát pro návrh zařízení využívající USB. Stručně je zde uvedena i struktura ...
 • Kontrola pravopisu v českých textech 

  Bureš, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly pravopisu v česky psaných textech. Dále práce obsahuje přehled nejpoužívanějších fonetických algoritmů včetně jejich vlastností a vybrané metrické metody sloužící k určení ...
 • Mikrofonová pole pro prostorovou separaci akustických signálů 

  Grobelný, Petr
  Cílem této práce bylo prozkoumání metody lokalizace zdrojů akustického signálu a jejich následná separace pomocí algoritmů tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole. Posléze byly vybrány dvě geometrie mikrofonních ...
 • Detekce charakteristických bodů obličeje v telerentgenovén snímku 

  Hruška, Martin
  Popis telerentgenových snímku a charakteristických bodu na lebce pro kefalometrické analýzy. Teoretický rozbor digitálního obrazu a úpravy snímku pred samotnou detekcí. Výber možných metod pro stanovení charakteristických ...
 • Panelový měřicí přístroj 

  Vaško, Pavel
  Diplomová práce obsahuje literární rešerši zaměřenou na oblast panelových měřicích přístrojů pro měření napěťových signálů. Ze získaných informací a podle definovaných požadavků na zařízení je navrhnuto blokové schéma ...
 • Měřicí modul napájený po optickém vláknu 

  Dvorský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí nízkopříkonového měřicího zařízení napájeného světelným signálem po optickém vláknu. Úkolem zařízení je měřit vstupní signál v rozsahu 50 mV až 50 V a výsledné měřené hodnoty ...
 • Segmentace mluvčích s využitím statistických metod klasifikace 

  Adamský, Aleš
  V práci sú podrobne vysvetlené a rozobraté pojmy reč a prozódia, ktoré predstavujú teoretické východiská pre segmentáciu hovoriacich. Rovnako je opísaný multimediálny anotačný nástroj Elan, použitý pre značkovanie databázy. ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144 MHz 

  Bohátka, Jan
  V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy ...
 • Trakční měnič pro motorové kolo se stejnosměrným motorem 

  Prudík, Martin
  V díle je pojednáno o dimenzování pohonu pro motorové kolo se stejnosměrným diskovým motorem. Obzvláště pak o návrhu speciálního DC/DC měniče řízeným mikroprocesorem, který umí napětí snižovat i zvyšovat. Na měnič jsou ...
 • Analýza a optimalizace energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

  Pařízek, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o asynchronních motorech, popisuje jejich konstrukci, princip činnosti, vlastnosti, použití a stručně popisuje návrh třífázového asynchronního motoru. V první části je popsán nejběžnější ...

Zobrazit další