Now showing items 192-211 of 550

 • Laboratorní elektronická zátěž s USB rozhraním 

  Nepor, František
  Návrh a realizace elektronické zátěže řízené mikroprocesorem, s možností připojení přes USB. Zátěž má pracovní režimy konst I, konst U, konst R. Zařízení je určeno např. k měření vybíjecích křivek akumulátorů.
 • Laboratorní zdroj řízený MCU 

  Požár, Marek
  Laboratorní zdroj je základní a téměř nezbytnou součástí každé moderní laboratoře elektrotechniky. Bez kvalitního laboratorního zdroje se při vývoji elektronických zařízení neobejdeme. Jeho hlavní funkce spočívá v dodání ...
 • Laboratorní zdroj s vysokou účinností 

  Tejmlová, Lenka
  Práce uvádí čtenáře do problematiky napájecích zdrojů v elektrotechnice. Popisuje jejich obecné vlastnosti a pro uvedené typy zdrojů uvádí jejich popis a charakteristiky. Na základě těchto poznatků je práce dále zaměřená ...
 • Lícování snímků sítnice pomocí metody fázové korelace 

  Šikula, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá lícováním snímků sítnice pomocí metody fázové korelace. Jsou zde popsány vlastnosti obrazů sítnice a způsob jejich snímání. V práci je vysvětlen postup pro zjištění měřítka, rotace a posunu ...
 • Lokalizace stanic v Internetu pomocí metody Vivaldi s adaptivním časovým krokem 

  Mašín, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo seznámení se s principy vyhodnocování logické polohy stanic v síti Internet. Prostudovat lokalizační algoritmus s názvem Vivaldi s adaptivním časovým krokem a následně provést jeho realizaci ...
 • Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému King 

  Exler, Michal
  Tato práce je zaměřena na problematiku lokalizace stanic v Internetu. Jsou zde popsány metody pro predikci zpoždění pomocí umělých souřadnicových systémů a pomocí přímého měření. Primárně je tato práce zaměřena na metodu ...
 • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

  Predajňa, Martin
  Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou a legislativou veřejného osvětlení. Dále s tímto tématem úzce související charakteristiky popisující osvětlení a hygienické limity ve srovnání s normami ČSN EN. Práce se soustřeďuje ...
 • Mapování QoS požadavků na síťové prostředí 

  Konečný, Zbyněk
  Problematikou konvergovaných sítí je dostatečné zajištění kvality služeb po celé délce komunikačního přenosu. Tato problematika je úzce spjata se službami pracujícími v reálném čase, jako jsou VoIP (Voice over Internet ...
 • Matematická analýza zachyceného síťového provozu 

  Soós, Tibor
  Projekt se zabývá popisem a s predikcí síťového provozu reální sítě při běžném využívání její služeb. V první časti práce je teoreticky popsáno několik matematických modelů, které se běžně používají v simulačních algoritmech ...
 • Matematické transformace v dielektrické relaxační spektroskopii 

  Brida, Marek
  Predložená práca pojednáva o problematike dielektrickej relaxačnej spektroskopie v časovej oblasti, zmerania absorpčných charakteristík a ich prevodu do frekvenčnej oblasti vytvorením frekvenčnej závislosti stratového ...
 • Matematický model synchronního motoru s permanentními magnety 

  Fajkus, Petr
  Práce se zabývá návrhem řízení synchronního motoru s možností odbuzování. V současnosti se synchronní motory využívají v řadě aplikací. Často jsou používány synchronní motory s permanentními magnety. Tento typ motorů může ...
 • Mechanické vlastnosti gelových aprotických elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty a jejich přípravou. Teoretická část se zabývá vývojem gelových polymerních elektrolytů, jejich ...
 • Media konvertory a optické switche 

  Branč, Martin
  Tato diplomová práce podává přehled o metalických sítích, jejich parametrech, využívaných standardech a možnostech jejich nasazení. Dále o optických sítích jako celku, jejich parametrech, maximálních přenosových kapacitách, ...
 • Meřicí přípravek připojitelný přes rozhraní USB 

  Flek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí a sestrojení optimálního elektrického zapojení, které bude suplovat funkci digitálního osciloskopu. Práci je moţné rozdělit na 3 části, první část je věnována problematice vzorkování ...
 • Metoda napěťového kontrastu při detekci sekundárních elektronů scintilačním detektorem ve VP SEM 

  Jabůrek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektronového rastrovacího mikroskopu pracujícího při vyšším tlaku v komoře vzorku. Hlavním cílem práce bylo sledování napěťového kontrastu na přechodu PN výkonového transistoru ...
 • Metody analýzy stavových automatů pro vestavné aplikace 

  Maťas, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou stavových automatov pre vstavané aplikácie. Problematika konečných stavových automatov je rozobraná teoreticky. Dokument ďalej obsahuje návrh prostriedkov pre modelovanie konečných ...
 • Metody ekvalizace v digitálních komunikačních systémech 

  Deyneka, Alexander
  Tato práce je psaná v angličtině a je zaměřená na problematiku ekvalizace v digitálních komunikačních systémech. Teoretická část zahrnuje stručné pozorování různých způsobů návrhu ekvalizérů. Praktická část se zabývá ...
 • Metody pro zpracování segmentovaných obrazů 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá reprezentací segmentovaných obrazů pomocí grafů. Také jsou zde popsány různé segmentační techniky, které se používají při zpracování obrazové informace. Matematika je v dnešní době stále více zapotřebí. ...
 • Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích 

  Červenka, Dušan
  Tato práce pojednává o problému optických disperzí na stávajících trasách. V úvodu rozebírá jednotlivé vlastnosti a vliv chromatické a polarizační vidové disperze PMD, jednotlivé měřící metody těchto disperzí a jejich ...