Show simple item record

Comparison of methodologies for valuation of real estate insurance

dc.contributor.advisorKlika, Pavelcs
dc.contributor.authorMarcinka, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:24Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:24Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMARCINKA, P. Srovnání metodik ocenění nemovitostí pro účely pojišťoven [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other62987cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20834
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definice a vysvětlení pojmů, které souvisejí s problematikou nemovitostí a jejich oceněním. Jsou zde uvedeny veškeré informace a zákony, vyhlášky a normy potřebné ke klasifikaci nemovitosti a její následné stanovení hodnoty. V praktické části jsou porovnány metodiky vybraných pojišťoven působících na tuzemském trhu. Na vybrané nemovitosti je provedeno ocenění dostupnými metodami a výsledné hodnoty jsou porovnány s postupy pojišťoven. V závěru jsou uvedeny výstupy praktické části a doporučení, jak postupovat při stanovení pojistné hodnoty nemovitosti v podmínkách pojistné smlouvy.cs
dc.description.abstractThe thesis is divided into theoretical and practical parts. Definitions and explanations of terms related to real estate issues and their valuation are presented in the theoretical part. They are presented here all the information and the laws, regulations and standards required for classification of the property and its subsequent determination of value. In the practical part of the comparison of the selected insurance companies operating on the Czech market. At the chosen property valuation is performed and the resulting values are compared with the practices of the insurance. In conclusion, given the practical outcomes and recommendations for the process of determining the insured value of the property in terms of the insurance contract.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNemovitostcs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectmetodika oceňovánícs
dc.subjectpojišťovnacs
dc.subjectpojistná smlouvacs
dc.subjectpojistná hodnotacs
dc.subjectpojistné plněnícs
dc.subjectškodní událostcs
dc.subjectpojistná událostcs
dc.subjectcena novács
dc.subjectcena časová.cs
dc.subjectReal estateen
dc.subjectvalueen
dc.subjectvaluation methodologyen
dc.subjectinsurance companyen
dc.subjectinsurance contracten
dc.subjectinsurance valueen
dc.subjectindemnity insured eventen
dc.subjectthe insured eventen
dc.subjectnew priceen
dc.subjectcurrent price.en
dc.titleSrovnání metodik ocenění nemovitostí pro účely pojišťovencs
dc.title.alternativeComparison of methodologies for valuation of real estate insuranceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:30cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid62987en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.04 00:40:16en
sync.item.modts2019.04.03 19:25:35en
dc.contributor.refereeDuchaň, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record