Show simple item record

Plan of Measures for Implementation in the Event of an Emergency Situation at a Swimming Pool

dc.contributor.advisorSvoboda, Bohuslavcs
dc.contributor.authorFrišhansová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:25:30Z
dc.date.available2019-11-27T20:25:30Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationFRIŠHANSOVÁ, L. Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události na plaveckém stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other62955cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20857
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vytvoření „Plánu opatření pro případ vzniku MU v plaveckém stadionu TJ Tesla v Brně". Teoretická část práce je zaměřena na legislativní rámec zabývající se únikem NL z objektů a s nimi související vyhlášky MV. Poté se zabývá ochranou obyvatelstva v rámci České republiky, kde jsou obecně popsána jednotlivá ochranná opatření při vzniku MU různého charakteru. Praktická část práce analyzuje rizika v rámci objektu, a to konkrétně charakteristikou nebezpečných vlastností zdroje rizika. Rizika jsou pomocí různých typů metod modelovány za účelem zjištění jejich dosahů nebezpečných účinků na obyvatelstvo, které jsou rozhodující pro přijetí ochranných opatření, jimiž se plán zabývá. Opatření jsou tvořena tak, aby byla co nejvíce efektivní při rychlém průběhu MU. Cílem této práce není jen vytvoření samotného plánu, ale také zamyšlení, jakým způsobem by se tyto dané situace v objektech s podlimitním množstvím NL měly řešit a následně jim mohl být poskytnut jako doporučený vzor pro zpracování.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on creation of precaution „Plan applicable in case of exceptional/unsafe incidents taking place at TJ Tesla swimming pool located in Brno”. The theoretical chapter(s) deal with legislative framework and related bills regarding leak of dangerous substances from buildings. It also deals with protection of population within the Czech Republic with regard to separate measures applicable according to the character of incident. The practical chapter(s) deal with analysis of risks within the premises and define the character of unsafe attributes of the risk sources. The various risks are therefore modelled in order to show the possible range of unsafe effects on population. These models are necessary to define the most effective protective measures applicable while exceptional/unsafe incidents occur. The aim of the thesis is to create the specific precaution plan as well as dispute the way the incidents of unsafe substances of below the legislative limit amount could be handled.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlán opatřenícs
dc.subjectochrana obyvatelstvacs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectzdroje rizika s podlimitním množstvím NL.cs
dc.subjectPrecaution planen
dc.subjectprotection of populationen
dc.subjectexceptional/unsafe incidentsen
dc.subjectthe risk sources of unsafe substances of below the legislative limit amount.en
dc.titlePlán opatření pro případ vzniku mimořádné události na plaveckém stadionucs
dc.title.alternativePlan of Measures for Implementation in the Event of an Emergency Situation at a Swimming Poolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:16cs
thesis.disciplineŘízení rizik chemických technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid62955en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:03:16en
sync.item.modts2020.05.22 13:22:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDoležel, Ludvíkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record