Show simple item record

The Risk Involved in the Use of Fuzzy Logic in the or the Choice of a Supplier

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorPoláček, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:14:49Z
dc.date.available2019-05-17T07:14:49Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPOLÁČEK, T. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other62952cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20862
dc.description.abstractDiplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. více dodavatelů, kteří budou splňovat předem zadaná kritéria a sníží možná rizika společná s danou aktivitou výběru dodavatele na možné minimum.cs
dc.description.abstractDiploma thesis analyzes and evaluates problems selecting a contractor for the Faculty of Chemistry VUT Brno for using fuzzy logic in MS Excel and MATLAB Mathworks Inc. The result will be a choice of one or more suppliers who meet pre-specified criteria and collide possible risks common to the activity of selecting a supplier to the minimum possible.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnákupní činnostcs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectřízení rizikacs
dc.subjectMS Excelcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectchemické látkycs
dc.subjectpurchasing activityen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectchemicalsen
dc.titleRiziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logikycs
dc.title.alternativeThe Risk Involved in the Use of Fuzzy Logic in the or the Choice of a Supplieren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:31cs
thesis.disciplineŘízení rizik chemických technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid62952en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:39:03en
sync.item.modts2020.03.31 07:22:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMika, Otakar Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record