Show simple item record

Design and analysis of single-phase induction machine

dc.contributor.advisorVítek, Ondřejcs
dc.contributor.authorSouček, Jiřícs
dc.date.accessioned2014-12-19T11:56:23Z
dc.date.available2014-12-19T11:56:23Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSOUČEK, J. Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other62677cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20876
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou návrhu jednofázových asynchronních motorů. Samotné zpracování je rozděleno do několika základních částí. První kapitola se zaobírá konstrukcí a principem funkce jednofázových indukčních motorů. Zejména je rozebírána nesouměrnost těchto strojů s přihlédnutím k významu připojení pomocné fáze a jejího charakteru. Následující část práce je věnována analytickému výpočtu konkrétního jednofázového dvoupólového motoru. Dvoupólový motor jsem řešil proto, že v té době ještě nebyly dostupné podklady pro šestipólový motor Siemens. Výpočet je proveden dle literatury a výsledné parametry jsou následně porovnávány s modelem tohoto motoru vytvořeným v programu RMxprt. Pro jednofázový šestipólový motor je ve třetí kapitole vytvořen model v programu Ansoft/Maxwell. Na tomto modelu je ukázán vliv natočení rotorových drážek na moment stroje. V poslední části práce je na daném motoru provedeno měření a analýza dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design issues of single-phase induction motors. The content is divided into several basic parts. The first chapter deals with the principle function of single-phase induction motors. In particular, the asymmetry of these machines discussed with regard to the importance of connecting the auxiliary stage and its character. The following part is devoted to the analytical calculation of specific single-phase two-pole motor. I analyzed two-pole motor because at that time there were not available data for six-pole motor from Siemens. The calculation is performed according to the literature, and the resulting parameters are then compared with the model of this motor created by RMxprt. There is model of six-pole induction motor created by Ansoft/Maxwell in third part. This model shows the influence of skew of the rotor slots on the torque of machine. Then I performed measurement of this motor and analyzed of results in the last part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalytický výpočetcs
dc.subjectběhový kondenzátorcs
dc.subjectjednofázový asynchronní motorcs
dc.subjectmomentová charakteristikacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectpomocná fázecs
dc.subjectAnalytical calculationen
dc.subjectrun capacitoren
dc.subjectsingle-phase induction motoren
dc.subjecttorque characteristicen
dc.subjectdesignen
dc.subjectauxiliary phaseen
dc.titleNávrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedenícs
dc.title.alternativeDesign and analysis of single-phase induction machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.extent1.48 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-21-10:16:38cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid62677en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 13:14:39en
sync.item.modts2020.03.31 12:44:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMach, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje práci přehledně a logicky. Zadání bylo splněno a práce má dostatečný rozsah pro bakalářskou práci. V práci se však vyskytují, dle oponenta, jisté formální nedostatky. Otázky oponenta a v diskuzi jsou odpovězeny s mírnou nejistotou, ale v pořádku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record