Recent Submissions

  • Analýza reakcí řidičů na složené podněty 

    Kaplánek, Aleš
    Tato práce se zabývá přípravou, realizací a základním vyhodnocením reakčních dob řidičů motorových vozidel na jednoduché optické a složené ( jiné než optické) podněty. Jízdní zkoušky prováděné zčásti v podmínkách běžného ...