Show simple item record

Solution production technology of part "cable connector" on a rapid prototyping

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorPalacký, Vladislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:02Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:02Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPALACKÝ, V. Sestavení technologie pro součást "kabelová spojka" s etapou rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61666cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20945
dc.description.abstractBakalářská práce je tvořena souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu konstrukce a výroby kabelové spojky. Práce obsahuje dvě technicky realizovatelné varianty řešení. Je zde navržen kompletní postup sériové výroby o objemu 50 000 kusů ročně, včetně ekonomického zhodnocení obou variant technologií a jejich vzájemného porovnání.cs
dc.description.abstractThesis consists of the entirety of theoretical and computational knowledge processing for the designing and manufacturing of cable connector. This work includes two technically viable alternatives. It proposes a complete process of serial production with a capacity of 50,000 units per year, including an economic evaluation of both types of technologies and their mutual comparison.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObráběnícs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.subjectvstřikování plastůcs
dc.subjectaditivní technologie.cs
dc.subjectMachiningen
dc.subjectproduction technologyen
dc.subjectinjection moldingen
dc.subjectadditive technology.en
dc.titleSestavení technologie pro součást "kabelová spojka" s etapou rapid prototypingcs
dc.title.alternativeSolution production technology of part "cable connector" on a rapid prototypingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:35cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid61666en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:52:40en
sync.item.modts2020.04.01 01:45:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Kde se vyrábí nejvíce fotovoltaických panelů a co si o nich myslíte? 2. Co víte o tváření závitů? 3. Popište blíže vlastnosti použitých materiálů? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record