Show simple item record

Quality Analyze of Mobil Units

dc.contributor.advisorSzendiuch, Ivansk
dc.contributor.authorSokol, Jaroslavsk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:03Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:03Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSOKOL, J. Analýza jakosti mobilních jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22234cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2096
dc.description.abstractManažment kvality čoraz viac preniká do sféry obchodu a stáva sa jeho dôležitou súčasťou. V prvej časti tejto práce predstavujeme servisné stredisko firmy Motorola s.r.o. a tiež najpoužívanejšie štatistické nástroje pre riadenie kvality, ktoré je možno využiť na zlepšenie procesov v tejto firme. Ťažiskom tejto práce je analýza porúch a ich príčin vzniknutých na snímacích jednotkách opravovaných v spomínanej firme. Výsledkom tejto práce sú nápravné riešenia, vďaka ktorým sa zvýši interná kvalita jedného produktu, ktorý bol pomocou štatistickej kontroly kvality vybraný ako najproblémovejší. Navrhované riešenia mali zvýšiť internú kvalitu tým, že PPM klesne pod hodnotu 20000. Väčšinu navrhovaných opatrení sa podarilo aj implementovať do praxe a tie priniesli pozitívne výsledky.sk
dc.description.abstractThe management of quality more often penetrate into the sector of trade and becomes the important part of it. In the first part of my work I introduce the service department of Motorola Company . Also there are the most widely used statistic implements of the management of quality, which can be used for the improvement of the processes in the company. The base of the work is the analysis of brakedowns and their causes accured on reading units, repaired in the company. The result of the work is the corrective solution, which caused the rise of internal quality of the product, which was selected as the most problematic product on the basis of statistic control. The proposing solutions should rise internal quality by falling PPM under 20000. The most of proposing solutions were successfully implemented into the use.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizáciask
dc.subjectmanažment kvalitysk
dc.subjectštatistické nástrojesk
dc.subjectparetov diagramsk
dc.subjectdiagram príčin a následkovsk
dc.subjectmatica príčin a následkovsk
dc.subjectaudit.sk
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectquality managementen
dc.subjectstatistical toolsen
dc.subjectParetto diagramen
dc.subjectcause and effect diagramen
dc.subjectcause and effect matrixen
dc.subjectaudit.en
dc.titleAnalýza jakosti mobilních jednoteksk
dc.title.alternativeQuality Analyze of Mobil Unitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:34cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid22234en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:33:55en
sync.item.modts2019.05.18 10:24:31en
dc.contributor.refereeBžoněk, Tomášsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record