Poslední příspěvky

 • Komponenty pro laserovou mikromanipulaci v koherencí řízeném digitálním holografickém mikroskopu 

  Straka, Branislav
  V bakalárskej práci bol popísaný obecný princíp fungovania optickej pasce, spolu s rôznymi možnosťami vytvorenia optickej pinzety. Taktiež bola popísaná funkcia a hlavné parametre holografických mikroskopov s mimoosovým ...
 • Regálový zakladač přepravek 

  Provazník, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukce regálového zakladače přepravek. Hlavním cílem práce jsou návrhy jednotlivých součástí zakladače, výpočet vybraných součástí mechanizmu a výkresová dokumentace. Tato práce ...
 • Soustružnické vřeteno 

  Zábojník, Petr
  Bakalářská práce bude pojednávat o jedné z hlavních složek soustruhu, o vřetenu. V první části se zaměřím na rešerši v daném oboru. Kde se zmíním o historii a vývoji soustruhů a typech soustruhů. Následovat bude funkce ...
 • Modely procesů v prostředí Control Web 6 

  Jirčák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací dvou nových výukových modelů. Modely jsou realizovány ve vývojovém prostření Control Web 6 od české firmy Moravské přístroje. Pro názornost funkčnosti modelů je využit ...
 • Větrání budov řízené na základě koncentrace škodlivin ve vzduchu 

  Černík, Václav
  Tato bakalářská práce řeší různé způsoby řízení větrání budov, zejména se zaměřením na řízení větrání na základě obsahu škodliviny v ovzduší. V první části jsou uvedeny některé pojmy z oblasti větrání a popis některých ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Šikuta, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů ve stavbě obráběcích strojů, přičemž jsou mezi sebou srovnány jejich výhody, nevýhody a fyzikálně-mechanické vlastnosti při současném zhodnocení jejich perspektivnosti ...
 • Přenosný pásový dopravník kameniva 

  Šarman, Michal
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout přenosný pásový dopravník kameniva dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení přepravních strojů a zařízení, dále je práce zaměřena na vlastní návrh pásového dopravníku, ...
 • Design akumulátorového vysavače 

  Jašová, Berta
  Předmětem této bakalářské práce je návrh designu příručního vysavače pro domácnosti. Text popisuje postup vývoje návrhu od analýzy historie vysavačů a současných trendů v jejich designu přes technické požadavky vysavače ...
 • Design rozhlasového přijímače 

  Sikora, Halina
  Tématem mé bakalářské práce je analýza a návrh rádiového přijímače v souladu s technickými, ergonomickými a estetickými požadavky. Cílem designu je minimalistický koncept, jednoduché tvarování, intuitivní ovládání a v ...
 • Design žehličky 

  Povolný, Karel
  Hlavním cílem této bakalářské práce je využít moje zkušenosti a zajímavé nápady k návrhu designu elektrické žehličky. Výsledný návrh by měl odpovídat technickým, ergonomickým a estetickým požadavkům a zároveň by měl splňovat ...
 • Design vodovodní baterie 

  Ronzová, Gabriela
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem designu pákové vodovodní baterie, která splňuje základní technické, ergonomické i ekonomické požadavky a současně umožňuje široké využití na umyvadlech domácích koupelen.
 • Pneumatický manipulátor pro odběr keramických desek 

  Richter, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce pneumatického manipulátoru na odběr keramických dlaždic z pracovního prostoru lisu. První část se věnuje rozdělení manipulátorů z hlediska principu pohonu, využití manipulátorů v ...
 • Vývojové trendy leteckých lopatkových motorů 

  Fiala, Luboš
  Hlavním záměrem této bakalářské práce je shrnout aktuální vývoj probíhající v oblasti lopatkových civilních motorů. Tento vývoj je směřován ke snížení spotřeby paliva a zvýšení termické a propulzní účinnosti. Popsané ...
 • Model průtokoměru s clonou 

  Dvořáček, Tomáš
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku clonou pro potřeby laboratorní výuky. V úvodu se potom tato bakalářská práce zabývá vysvětlením principů a popsáním problematik měření průtoku tekutin. Jsou zde představeny jednotlivé ...
 • Technologie výroby součástek solárních panelů 

  Midrla, Zdeněk
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby součástek solárních panelů v sériové výrobě s počtem 9 000 ks za rok. Součástí práce je rozbor konstrukce všech součástek na zařízení odlučovač vzduchu. Pro vybrané představitele ...
 • Design DVD přehrávače 

  Blahynka, Roman
  Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního DVD přehrávače. Text komplexně popisuje tvorbu návrhu – začíná analýzou vývoje stolních přehrávačů od vynalezení až po současné trendy, pokračuje rozborem technických ...
 • Návrh hydraulického ramene 

  Andrlík, Jan
  V této bakalářské práci je vypracován konstrukční návrh hydraulického ramene. Cílem práce je návrh složený z důležitých pevnostních výpočtů a výkresové dokumentace hydraulického ramene, které je určeno pro mobilní zařízení. ...
 • Výroba ethanolu z obnovitelných zdrojů energie 

  Čmaradová, Miroslava
  Táto bakalárska práca sa zameriava na výrobu etanolu z obnoviteľných zdrojov, najmä na alkoholové kvasenie. Stručne spomenutá je legislatíva odpadov. Bližšie sú popísané suroviny, z ktorých môže byť etanol vyrábaný a ...
 • Parametry pracovního prostředí a jejich měření 

  Havlíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá parametry pracovního prostředí a jejich měřením. Pracovnímu prostředí se v dnešní době věnuje velká pozornost, protože výrazně ovlivňuje pohodu a výkony člověka. Jeho vhodnou optimalizací ...
 • Design experimentálního mobilního robotu 

  Malík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá designem experimentálního mobilního robotu Car4, který byl vyvinut ve spolupráci Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky s Ústavem konstruování, Odborem průmyslového designu. Výsledkem ...

Zobrazit další