Poslední příspěvky

 • Zápustkové kování pastorku 

  Gráf, Radomír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie (2303R002) předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotoveného zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0 (16MnCr5). ...
 • Vodíková křehkost spojovacích šroubů 

  Vlk, Václav
  Tématem této bakalářské práce je rozbor několika zlomených šroubů, u kterých je podezření na degradaci materiálu následkem působení vodíkové křehkosti. Interpretace porušení a příčiny lomu byla provedena na základě ...
 • Historie výroby oceli 

  Houzar, David
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii výroby oceli se zaměřením na období od 50. let 20. století po současnost. Stručně byla popsána dávná historie výroby železa a oceli. Dále se práce zabývá rozdělením, ...
 • Nápravové diferenciály, uložení pastorku 

  Kubík, Michal
  Cílem první části bakalářské práce je vytvoření rešerše základních typů diferenciálů. Počátek práce je věnován rozdělení stálého převodu. Dále následuje kapitola diferenciální ústrojí, která popisuje základní charakteristiky ...
 • Mezní možnosti převodů evolventních ozubení 

  Šafář, Michal
  Cílem této práce je porovnat evolventní a cykloidní ozubení, které se používá u různých druhů převodovek. Ze začátku je pouze uvažována dvojice ozubených kol a poté jsou uvedeny i další typy převodů jako planetový převod ...
 • Ladící třída pro PHP 

  Kluvánek, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit pomůcku, která bude pomáhat při vytváření a ladění PHP aplikací. Práce rovněž obsahuje přehled toho, jak se v PHP zachází s chybami a výjimkami standardním způsobem. Výsledkem je snadno použitelná ...
 • Teorie hydraulického rázu 

  Šíblová, Kamila
  Práce je přehledovým textem, který se zabývá teori´i, řešením a využitím hydraulického rázu. K řešení je zde využito metody charakteristik, metody Lax Wendroff a metody FTCS. Práce je ucelením veškerých dostupných informací ...
 • Možnosti výroby vodíku z obnovitelných zdrojů 

  Balko, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit shrnutí současných možností výroby vodíku, a to jak z fosilních paliv, tak z obnovitelných zdrojů. V úvodní části je práce zaměřena na výrobu parním reformováním zemního plynu a ...
 • Hodnocení nápravy metodikou EUSAMA 

  Vítek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací vyhodnocení nápravy. Úvod je věnován popisu tlumiče odpružení, bezdemontážní zkoušky a dynamice vozidel. Odpružení vozidla musí zajistit posádce dostatečné pohodlí a především ...
 • Výroba součásti "Ustavovací základna" 

  Dluhoš, Jan
  Bakalářská práce zpracovaná, na základě bakalářského studia programuB3S-P Strojírenství, oboru B-STG Strojírenská technologie, se zabývá výrobou výlisku pro přepravu kopírovacích zařízení do zámoří. Výlisek slouží pro ...
 • Základnová stanice GSM 

  Smrž, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výkresovou dokumentaci nosné ocelové konstrukce pro telekomunikační prvky mobilního operátora.
 • Regenerativní kmitání při soustružení 

  David, Václav
  Regenerativní kmitání při soustružení negativně ovlivňuje řezný proces, životnost nástroje i obrobenou plochu. Chvění je v této práci popsáno matematicky. Uvedeny jsou příčiny jeho vzniku při soustružení a základní metody ...
 • Dopravní systém surovin pro výrobu střešní krytiny 

  Zicháček, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh dopravního systému pro výrobu střešní krytiny. Pojednává o možnostech dopravy a zpracování sypkého materiálu pro výrobu plastbetonu, jako stavebního prvku střešní krytiny.
 • Převodová ústrojí používaná v konstrukci traktoru 

  Odstrčil, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem používaných převodovek v dnešní konstrukci traktorů. Práce je zaměřená na převodovky čtveřice nejvíce prodávaných značek. Je zde jednoduchým a srozumitelným způsobem popsána činnost ...
 • Koncepční návrh portálového jeřábu 4 tuny 

  Lopata, Zbyněk
  V bakalářské práci se zabývám koncepčním návrhem portálového jeřábu s nosností 4 tun. Práce je zaměřena na návrh hlavních parametrů jeřábu, jeřábové kočky, hlavního nosníku, podpěr, kolejnic, pojezdových kol a pojezdových ...
 • Alfa Romeo - konstrukční řešení od historie po současnost 

  Hrouzek, Jan
  Tato bakalářská práce uvádí přehled konstrukčních řešení používaných automobilkou Alfa Romeo za celou dobu její existence. V první části je okrajově nastíněna historie Alfa Romeo. V další části se zabývá jednotlivými ...
 • Nízkolegované litiny pro použití za zvýšených teplot 

  Král, Vojtěch
  Při použití litinových odlitků za teplot nad asi 500 oC a to zejména při cyklickém tepelném namáhání, dochází k degradaci struktury a k porušení odlitků. Pro tyto účely se osvědčují litiny s obsahem Si a Mo. Práce předkládá ...
 • Implementace softwarového rozhraní pro kameru OmniVision 

  Tomáš, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu a otestování možností speciálního kamerového modulu (obrazový čip firmy OmniVision) se závěrečným ohodnocením použitelnosti tohoto modulu v mobilní robotice. V úvodní ...
 • Moderní dokončovací metody obrábění a jejich využití 

  Vičar, David
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím dnešních metod dokončovacího obrábění a jejich zařazením v moderní strojírenské výrobě. Je zaměřena na technologické charakteristiky základních metod - konvenčních i nekonvenčních. Dále ...
 • Vliv Al a Al-Si vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN713LC za teploty 800 °C 

  Šulák, Ivo
  Niklové superslitiny se převážně používají pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou vystaveny extrémně agresivnímu prostředí za vysokých teplot za spolupůsobení únavových a creepových procesů, ...

Zobrazit další