Now showing items 117-136 of 579

 • Kalibrace zkušebního zařízení MZGS-200 a sledování únavových experimentů pomocí LabVIEW 

  Klus, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá kalibrací zkušebního zařízení MZGS-200 a způsobem záznamu a analýzy signálu z tenzometrů v průběhu únavových experimentů. V rámci práce byl teoreticky odvozen vztah pro síly působící na zkušební ...
 • Kategorizace asfaltových finišerů s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm 

  Winter, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá asfaltovými finišery s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm. V první části je podrobně popsán samotný finišer a následně jeho jednotlivé části spolu s funkcemi. V další části jsou finišery rozděleny ...
 • Kategorizace mobilních jeřábů 

  Jonák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání mobilních věžových jeřábů. Tyto jeřáby s horizontální věží, na které je umístěn vertikální výložník, jsou zpravidla samovztyčné a mají podvozek, na kterém se mohou ve složeném stavu ...
 • Klimatizační systémy kabin dopravních letadel 

  Fojtlín, Miloš
  V tejto rešeršnej práci sú spracované dostupné informácie o klimatizačných systémoch súčasných dopravných lietadiel, ktoré komplexne riešia úpravu mikroklímy kabín, do podoby prijateľnej a komfortnej pre ľudský organizmus ...
 • Kogenerace z bioplynu 

  Miča, Martin
  Náplní bakalářské práce je kogenerace z bioplynu. Úvodní část pojednává o výrobě bioplynu a jeho úpravě před energetickým využitím. Hlavní část bakalářské práce je zaměřena na způsoby energetického využití bioplynu a ...
 • Koherencí řízený holografický mikroskop ve výzkumu životního cyklu buňky 

  Bartoníček, Jan
  Předmětem bakalářské práce je pozorování živých buněk v transmisním holografickém mikroskopu vyvinutém na ÚFI VUT a porovnání této zobrazovací metody s mikroskopem s fázovým kontrastem. Úvodní část je věnována základnímu ...
 • Kolébkový stůl pro 4.osu CNC frézky Charlyrobot 2U. 

  Balák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací kolébkového stolu pro čtvrtou osu CNC frézky Charlyrobot 2U. Kolébkový stůl bude sloužit k obrábění tvarově složitějších součástí. První část bakalářské práce ...
 • Kompenzace horizontálního pohybu lana při navíjení na drážkovaný lanový buben 

  Nos, Robert
  Úkolem této bakalářské práce je popsat stávající systémy horizontální kompenzace pohybu lana při navíjení na lanový buben a navrhnout vlastní řešení, které bude souborem svých vlastností vyhovovat především v oblasti ...
 • Komponenta pro monitoring serverů 

  Boček, Jaromír
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním programu univerzální komponenty pro sběr dat ze serverů. Komponenta splňuje požadavky pro snadnou instalaci, nastavení a rozběh z daného serveru. Z monitorovaného stroje odcházejí ...
 • Komponenty pro laserovou mikromanipulaci v koherencí řízeném digitálním holografickém mikroskopu 

  Straka, Branislav
  V bakalárskej práci bol popísaný obecný princíp fungovania optickej pasce, spolu s rôznymi možnosťami vytvorenia optickej pinzety. Taktiež bola popísaná funkcia a hlavné parametre holografických mikroskopov s mimoosovým ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Čunek, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje stručné seznámení s materiály pro konstrukci výrobních strojů, jejich výhodami, nevýhodami a možnostmi použití. Dále je tato bakalářská práce zaměřena hlavně na použití nekonvenčních materiálů pro ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Šikuta, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů ve stavbě obráběcích strojů, přičemž jsou mezi sebou srovnány jejich výhody, nevýhody a fyzikálně-mechanické vlastnosti při současném zhodnocení jejich perspektivnosti ...
 • Koncepce jednotlivých kategorií letounů 

  Havránek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá kategoriemi letounů a jejich koncepcemi. Hledá typické koncepce v jednotlivých kategoriích a vysvětluje důvody použití těchto koncepcí. Uvádí výhody a nevýhody jednotlivých koncepčních řešení ...
 • Koncepční návrh mostového jeřábu 8 tun 

  Franc, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu o nosnosti 8 tun. Cílem této práce je návrh hlavních parametrů jeřábu a jeho hlavních rozměrů. Nejprve je spočítán a navrhnut hlavní nosník mostu. Poté ...
 • Koncepční návrh poloportálového jeřábu 8 t 

  Kučo, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem poloportálového jeřábu. Nejprve se zabývá rozborem zadání, kde se určí hlavní parametry, jako je výška a šířka jeřábu. V další části se vybere lanový kladkostroj s ohledem na jeho ...
 • Koncepční návrh portálového jeřábu 4 tuny 

  Lopata, Zbyněk
  V bakalářské práci se zabývám koncepčním návrhem portálového jeřábu s nosností 4 tun. Práce je zaměřena na návrh hlavních parametrů jeřábu, jeřábové kočky, hlavního nosníku, podpěr, kolejnic, pojezdových kol a pojezdových ...
 • Koncepční návrh sloupového jeřábu 600 kg 

  Mlejnek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem sloupového jeřábu. Cílem je zvolení hlavních rozměrů a základních parametrů sloupového jeřábu pomocí návrhového výpočtu a kontrola pomocí kontrolního výpočtu. Ke koncepčnímu ...
 • Koncepční popis návrhu závěsného dopravníku 

  Baňka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem závěsného dopravníku. Obsahuje funkční výpočty pro jednodráhový řetězový dopravník, uvádí způsoby řešení pohonů, konstrukční řešení jednotlivých částí dopravníku a rešerši ...
 • Konstrukce a výroba podvozku rádiem řízeného modelu auta s využitím moderních technologií 

  Rejžek, Jan
  Tato práce ukazuje na sestavě jednoduchých součástí princip jejich výroby pomocí moderních aditivních technologií. Návrh součástí se provádí pomocí CAD software SolidWorks. Výroba dílů byla následně realizována pomocí ...
 • Konstrukce experimentální stanice pro měření valivého odporu cyklistických pneumatik 

  Matela, Milan
  Tato bakaláská práce se zabývá konstrukním ešením mící stanice valivého odporu cyklistických pneumatik. V této práci je vysvtlen pojem valivý odpor a popisuje jeho definici. Práce analyzuje existující zpsoby mení valivého ...