Now showing items 215-234 of 579

 • Napjatostní analýza v nalisovaném spoji 

  Dudek, Milan
  Práce je zaměřena na stanovení přesahu při lisování v závislosti na mezním stavu pružnosti materiálu pomocí analytických metod Pružnosti a pevnosti. Vypočtené hodnoty jsou ve formě změněného technologického postupu uvedeny ...
 • Navržení povlakovaných nástrojů do obráběcího procesu rotační součásti "víko" 

  Prokop, Karel
  V této bakalářské práci je zpracován rozbor součásti víko a návrh na její výrobu. Do výroby jsou začleněny konvenční nástroje následně srovnané s druhou variantou výroby pomocí nástroje EcoCut. Pro obě varianty je vypracován ...
 • Nápravové diferenciály, uložení pastorku 

  Kubík, Michal
  Cílem první části bakalářské práce je vytvoření rešerše základních typů diferenciálů. Počátek práce je věnován rozdělení stálého převodu. Dále následuje kapitola diferenciální ústrojí, která popisuje základní charakteristiky ...
 • Národní cena kvality ČR 

  Gríger, Milan
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou „Národní cena kvality ČR“ a jejím vlivem na organizace i na samotnou společnost. Práce je rozdělena do několika částí, v ...
 • Návrh a konstrukce přípravku pro nasazování těsnění 

  Vávra, Jan
  Cílem bakaláské práce je návrh a konstrukce pípravku pro runí nasazování pryžového tsnní pi výrob konektor do automobil. ást práce se vnuje obecnému zamení na montážní pipravky, další ást je vnována samotné konstrukci ...
 • Návrh a konstrukce ukázkové úlohy do předmětu PPI 

  Král, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu pro určení napjatosti a deformace rovinné prutové soustavy.Na základě tohoto modelu je pak následně vytvořen fyzický model určený pro výukové účely. S využitím ...
 • Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny 

  Novák, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé domácí elektrárny. Popisuje zařízení s třílistovým rotorem a jmenovitým výkonem 1kW. Prezentuje základní poznatky a pravidla pro stavbu a dává přehled o různých typech ...
 • Návrh a konstrukce zajišťovacího mechanismu ručního lisu 

  Runštuk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zajišťovacího bezpečnostního mechanismu ručního lisu. První část je věnována obecným pokynům při práci s ručními lisy. Druhá část je věnována ochranným zařízení pro ...
 • Návrh a výroba ovládacího modulu s displejem 

  Bubák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ovládacího modulu s displejem ovládaného mikrokontrolérem. Na začátku práce je provedena rešerše typů zobrazovacích jednotek a popis komunikace nejpoužívanějších řadičů LCD modulů s ...
 • Návrh a výroba prototypu plastového dílce držáku PDA 

  Frýza, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu držáku mobilního zařízení PDA ASUS A730 do osobního automobilu. Výroba plastových dílů je realizována pomocí vakuového odlévání. Rešeršní část popisuje konstrukci ...
 • Návrh brzdové soustavy železničního vozu Tagnpps 97m3 pro režim brzdy SS 

  Trubač, Pavel
  V první části práce je popsána brzda nákladních železničních vozů, její princip a ovládání. Samostatné pasáže se věnují popisu brzdy zdržové, čily špalíkové a brzdy kotoučové. V souladu s cíly je zdůvodněno široké rozšíření ...
 • Návrh dvounosníkového jeřábového mostu 50 t 

  Matěja, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dvounosníkového jeřábového mostu o nosnosti 50 tun. Postup je rozdělen celkem do osmi částí. První z nich obsahuje předběžný návrh celé konstrukce a návrh hlavních parametrů. Druhá část ...
 • Návrh dvounosníkového jeřábového mostu 8 t 

  Bobčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostu dvounosníkového mostového jeřábu o nosnosti 8 tun. Cílem je návrh hlavních parametrů jeřábového mostu. Nejdříve byla z katalogu vybrána jeřábová kočka. Byly navrženy ...
 • Návrh elektrického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Otoupalík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrického pojezdu pro univerzální pohonnou jednotku žacího stroje, která bude ovládána dálkově. Daný pojezd má nezávislé ovládaní kol, maximální rychlost 9,84 km v hodině a umožňuje ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Galda, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje na základě provedené rešerše s těmito parametry: nezávislý pohon kol, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, rychlost ...
 • Návrh hydraulického ramene 

  Andrlík, Jan
  V této bakalářské práci je vypracován konstrukční návrh hydraulického ramene. Cílem práce je návrh složený z důležitých pevnostních výpočtů a výkresové dokumentace hydraulického ramene, které je určeno pro mobilní zařízení. ...
 • Návrh jednoválcového vznětového motoru 

  Němec, Jan
  Zabývá se konstrukcí celého spalovacího motoru, provedení klikové hřídele, pístu, ojnice, lehce nastiňuje centrální mazání, chlazení, vstřikovací čerpadlo, dopravní čerpadlo a zubového čerpadlo, filtrovaní paliva, vstřikování ...
 • Návrh konstrukce polohování mikroskopu 

  Donabauer, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací polohovacího pivotu průmyslového modulárního mikroskopu ve dvou na sebe kolmých osách pro zajištění kolmého dopadu svazku při měření. Na základě průzkumu současného stavu ...
 • Návrh konstrukčního řešení texturovacího zařízení 

  Bouma, Adam
  Náplní bakalářské práce je návrh konstrukce upínacího přípravku indentoru a aretačního posuvu zkušebního vzorku. V úvodní části jsou popsány základní techniky realizace cílené modifikace topografie na strojních površích. ...
 • Návrh laboratorního stendu pro teplotní měření 

  Matějů, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení laboratorního stendu pro teplotní měření. Jedná se o zařízení, které je schopné z výšky 7 m urychlit ocelový vzorek o hmotnosti do 20 kg na rychlost do 10 m/s. Během pracovního ...