Now showing items 1-20 of 580

 • Návrh webového rozhraní pro evidenci a nastavení systémů WAGO – EnOcean 

  Pudík, Svatopluk
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření GUI rozhraní pro nastavení bezdrátového sběru dat ze strojů. Samotná práce bude fungovat jako dokumentace k vytvořenému softwaru při nasazení v dalších výrobních lokacích. Vytvořený ...
 • Vývoj motorů BMW 

  Süttő, Daniel
  Táto bakalárska práca s názvom „Vývoj motorů BMW“, pojednáva o histórií vzniku lietadlových motorov a motorov pre jednostopové vozidlá závodu BMW. Poskytuje prehľad konštrukčných riešení a vývoja motorov v období od roku ...
 • Modely a charakteristiky pneumatik 

  Jeřábek, Miroslav
  Tato bakalářská práce mapuje historii a vývoj výpočtového modelování pneumatiky. Se zvyšujícími požadavky dopravy bylo nutno začít sledovat vlastnosti a charakteristiky pneumatik s cílem jejich trvalého zlepšování. S ...
 • Koncepční návrh mostového jeřábu 8 tun 

  Franc, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu o nosnosti 8 tun. Cílem této práce je návrh hlavních parametrů jeřábu a jeho hlavních rozměrů. Nejprve je spočítán a navrhnut hlavní nosník mostu. Poté ...
 • Historie motorů BMW 

  Říha, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vznik firmy BMW v Mnichově, na vývoj leteckých, motocyklových a automobilních motorů, od jejich zrodu až po současnost. Dále se pak zabývá výkonnostními parametry a konstrukcí jednotlivých ...
 • Malý fotovoltaický systém 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této práce je problematika využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie se zaměřením na fotovoltaiku. Nejprve je zde popsán princip funkce a struktura fotovoltaických článků. Dále jsou představeny typy ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Soukupová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...
 • Trigenerace 

  Vítek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je představit princip a přednosti kogenerace a následně trigenerace. Jsou zde popsány používané kogenerační primární jednotky, které přeměňují energii obsaženou v palivu na potřebnou formu ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Procházka, Michal
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem různých metod pro výrobu trvalých modelů, které jsou použity pro zhotovení netrvalých forem. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely ...
 • Problém vlastních čísel a jeho aplikace 

  Machát, Ondřej
  Tato práce obsahuje definici a prehled vlastností problému vlastních císel vcetne jeho zobecnené varianty, a problému vlastních císel v diferenciálních rovnicích. Jsou zde uvedeny i nekteré numerické metody výpoctu. Težištem ...
 • Nízkolegované litiny pro použití za zvýšených teplot 

  Král, Vojtěch
  Při použití litinových odlitků za teplot nad asi 500 oC a to zejména při cyklickém tepelném namáhání, dochází k degradaci struktury a k porušení odlitků. Pro tyto účely se osvědčují litiny s obsahem Si a Mo. Práce předkládá ...
 • Návrh hydraulického ramene 

  Andrlík, Jan
  V této bakalářské práci je vypracován konstrukční návrh hydraulického ramene. Cílem práce je návrh složený z důležitých pevnostních výpočtů a výkresové dokumentace hydraulického ramene, které je určeno pro mobilní zařízení. ...
 • Koncepční návrh sloupového jeřábu 600 kg 

  Mlejnek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem sloupového jeřábu. Cílem je zvolení hlavních rozměrů a základních parametrů sloupového jeřábu pomocí návrhového výpočtu a kontrola pomocí kontrolního výpočtu. Ke koncepčnímu ...
 • Instalační sběrnice v inteligentních budovách 

  Kozák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá instalačními sběrnicemi používanými v inteligentních budovách. V textu je uvedeno rozdělení instalačních sběrnic podle různých kritérií a stručný přehled některých používaných sběrnic, včetně ...
 • Pokročilé asistenční systémy řidiče 

  Blažek, Jakub
  Tato práce popisuje na základě rešerše současné asistenční systémy řidiče. V první části jsou rozebrány snímače asistenčních systémů. V druhé části jsou podrobně popsány asistenční systémy včetně zmínky o jejich vlivu na ...
 • Aplikace metod rychlého prototypování ve slévárenství 

  Krejčí, Zbyněk
  Tato práce se zabývá praktickou aplikací rychlého prototypování ve slévárenství. Je rozdělena na dvě části. V první části je uveden přehled nejvýznamnějších metod rychlého prototypování , jejich principy, hlavní výhody a ...
 • Manuální převodovky motorových vozidel 

  Skula, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá manuálními převodovkami motorových vozidel. Je zde vysvětlen výpočtový návrh převodovky, konkrétně převodové poměry a jejich odstupňování. Dále se zabývá základními typy manuálních převodovek ...
 • Mechanismy atomizace kapalných paliv 

  Buzík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rozprašování kapalných paliv. Hlavním cílem práce je seznámit se se základními typy rozprašovačů a mechanismy, které jsou zodpovědné za rozpad kapaliny. V první části práce jsou ...
 • Návrh vodního chladiče pro formulový motor 

  Malovaný, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je provést rozbor chladičů a chladících systémů použitých ve vozech účastnících se soutěže Formula Student/SAE. Dále na základě vstupních podmínek provést základní výpočtový a konstrukční návrh ...
 • Využití LED technologie pro veřejné osvětlení 

  Rozsypálek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce prototypu svítidla pro veřejné osvětlení využívající LED technologii. První část práce se věnuje historii vývoje veřejného osvětlení. Druhá část je věnována designovým ...