Now showing items 41-60 of 4096

 • Geometrické parametry zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Brátová, Kateřina
  Předmětem práce je popis zařízení vyvíjeného pro absolutní kalibraci GNSS antén na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu geodézie. Pomocí kalibrace jsou zjišťovány parametry GNSS antény, o které je opraveno měření a je tak ...
 • Tvorba 3D modelu hradu Kumburk 

  Andrle, Jan
  Předmětem této diplomové práce je tvorba dokumentace zříceniny hradu Kumburk formou digitálního 3D modelu fotogrammetrickou metodou s využitím optické korelace. Textová část práce popisuje způsob budování bodového pole, ...
 • Nová synagóga v Brně 

  Cahová, Barbara
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je novostavba synagogy pro Židovskou obec Brno. Parcela je na místě původní Velké synagogy, která byla vypálena nacisty roku 1939. ...
 • Zpracování snímků pořízených z UAS 

  Roubal, Pavel
  Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit snímky pořízené technologií UAS a především otestovat přesnost této metody na kontrolních bodech různého typu. K tomuto testování sloužily kontrolní body, které byly zaměřeny geodetickou ...
 • Výškový objekt Brno 

  Caha, Jakub
  V rámci studie je řešen výškový objekt v Brně v městské části Veveří. Navržený objekt je členěn na 2 výškové věže o výškách 177 a 57 metrů, které navazují na okolní výškovou zástavbu administrativního centra na ulici ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Arab, Albara
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie části polyfunkčního objektu, který se nachází mezi ulicemi Masna, Krenova, Zvonařka a nábřeţím řeky Svitavy. Cílem studie bylo navrhnout objekt, který by efektivně vyuţil ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Čejka, Tomáš
  Studie se zabývá návrhem dostavby obchodního domu "Centrum" v centru města Brna. Součástí studie je návrh nového funkčního využití stavby a nové, současné řešení opláštění budovy. Řešené území se nachází v historickém ...
 • Vývoj vlastnictví nemovitostí na Kroměřížsku 

  Scheichenost, Jan
  Práce se zabývá vývojem vlastnictví v osmi katastrálních územích v okrese Kroměříž sjednocených pod název Zdounecko. Zabývá se stručnou historií pozemkových evidencí a hlavních období velkých přesunů majetků od doby vedení ...
 • Prezentace GIS pro výuku v terénu 

  Ráczová, Gabriela
  Náplní této diplomové práce je vytvoření prezentace geografického informačního systému (GIS) lokality Jedovnice. Prezentace GIS Jedovnice bude sloužit pro potřeby výuky v terénu druhého a třetího ročníku oboru Geodézie a ...
 • Pozemní laserové skenování 

  Endlicherová, Lucie
  Tato diplomová práce se věnuje zjišťování charakteristik přesnosti pozemního laserového skeneru FARO Focus 3D S120. Ověřována je doporučená maximální vzdálenost mezi spojovacími objekty (terči a koulemi) a pozemním skenerem. ...
 • Měření vertikálního tíhového gradientu na lokalitě TS-73 "Polom", Trutnov - Babí. 

  Pešek, Michal
  Diplomová práce se zabývá určením vertikálního tíhového gradientu v šachtě pod pěchotním srubem TS - 73 "Polom" v katastru obce Babí. Po provedení polohového, výškového a tíhového zaměření podrobných bodů, tvořících dva ...
 • Zaměření polygonu v prostoru jeskyně Býčí sklála v Moravském krasu 

  Zoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá zaměřením polygonového pořadu v hlavní chodbě části jeskyně Býčí skála v Moravském krasu. Konkrétně v části zvané Proplavaná skála. Výsledkem práce jsou trvale stabilizované body určené ve statním ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Majerčíková, Radka
  Predmetom diplomovej práce je vytvorenie 3D modelu a technickej správy objektu Letohrádek Mitrovských v Brně. Na úvod sa práca zaoberá históriou, lokalitou a popisom objektu. Väčšia časť práce je zameraná na samotné ...
 • Dokumentace kostela v obci Čučice 

  Súkeníková, Terézia
  Cieľom tejto práce je dokumentácia kostola sv. Jakuba Staršího v juhomoravskej obci Čučice. Jedná sa o kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného objektu, pozostávajúcu z polohopisnej situácie okolia kostola, pôdorysu ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice 

  Ondrůšková, Hana
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality digitalizované katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice nacházející se v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Blansko. Zaměřené znatelné hranice jsou porovnány s ...
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů betonu 

  Král, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na popis parametrů nelineárních materiálových modelů betonu, které jsou implementovány ve výpočetním systému LS-DYNA, v interakci s provedením nelineárních testovacích výpočtů v systému LS-DYNA ...
 • Řízení a financování developerského projektu 

  Kovalovský, Michal
  Diplomová práce se zabývá developerskými projekty, jejich charakteristikou a následnou analýzou současného developerského trhu na území Prahy. Vymezuje současné trendy v řízení a financování developerských projektů, nakonec ...
 • Energeticky efektivní řadový rodinný dům 

  Král, Jakub
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby energeticky efektivního řadového rodinného domu v proluce. Objekt se skládá ze dvou bytových jednotek o velikosti 4+KK a 6+KK. Objekt je podsklepen, má dvě nadzemní podlaží ...
 • Výrobní hala 

  Kozák, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby výrobní haly v katastrálním území města Hrusinec. Stavba je umístěna ve stávajícím průmyslovém areálu. Objekt je tvořen dvěma na sebe navazujícími celky, z nichž vyšší z nich tvoří ...
 • Penzion 

  Krobotová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení. Kapacita penzionu je 45 lužek a 52 míst na stravování. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V podzemním ...