Now showing items 81-100 of 4096

 • Mostní konstrukce Droužkovice - příprava a organizace výstavby 

  Stloukal, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá výstavbou mostní konstrukce přes R7 v obci Droužkovice. V rámci diplomové práce byla zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, finanční a časový plánu hlavního stavebního ...
 • Přímý postih přetížených vozidel na základě měření vysokorychlostními systémy HS WIM 

  Stehlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá systémy a technologií vysokorychlostního vážení. Jejím hlavním cílem je hodnocení přesnosti stanic vysokorychlostního vážení při různých konfiguracích senzorů ve stanicích. Součástí práce je ...
 • Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací 

  Stránský, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci návrhových hodnot oblouků směrového řešení pozemních komunikací. Zabývá se porovnáním hodnot mezi českou a zahraničními normami a příčinami rozdílu. Praktická část zkoumá hodnoty ...
 • Obecní úřad 

  Stejskal, Vojtěch
  Projekt řeší novostavbu administrativní budovy, která bude sloužit jako obecní úřad v Postřelmově. Budova je navržena jako zděná konstrukce se stropní konstrukcí z předepjatých panelů Spiroll. Budova je částečně podsklepená ...
 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Hotel 

  Stromecký, Jiří
  Projekt mojí diplomové práce řeší novostavbu hotelu ve městě Brně. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se o volně stojící objekt v rovinném terénu. Stavba má čtyři nadzemní ...
 • Mateřská škola v Novém Jičíně 

  Stančík, Adam
  Jednopodlažní objekt mateřské školy v Novém Jičíně s plochou vegetační střechou. Objekt se nachází na rovinném pozemku. Mateřská škola je nepravidelného tvaru připomínající písmene C. Konce objektu jsou propojeny spojovacím ...
 • Víceúčelový dům 

  Jakubcová, Monika
  Diplomová práce řeší projekt víceúčelového objektu s šesti nadzemními podlažími. Budova je umístěna v mírně svažitém terénu v centru města Blanska, na parcele číslo 2840. První nadzemní podlaží je určeno pro služby a další ...
 • Penzion 

  Daňková, Zuzana
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce stávajících hospodářských stavení. Po celkové rekonstrukci bude objekt sloužit jako penzion se školícím centrem. Součástí zařízení bude restaurace s vlastním zázemím kuchyně a dále ...
 • Krytý bazén 

  Vašíček, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem krytého plaveckého bazénu v katastru obce Brno. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, technickou zprávu, tepelně technické posouzení, posouzení detailů ve 2D teplotním poli, požárně ...
 • Horský hotel 

  Vandrovec, Aleš
  Diplomová práce řeší projekt horského hotelu. Navržen je podsklepený čtyřpodlažní objekt tradičního vzhledu i rozsahu se sedlovou střechou. Dům je navržen na půdorysu tvaru písmene L. Hlavní část objektu o rozměrech 25,3 ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Píšek, Pavel
  Diplomová práce řeší návrh a provedení projektové dokumentace pro provedení stavby sportovně relaxačního centra. Stavba je situována v okrajové části města Vsetín ve Zlínském kraji. Konstrukční systém stavby je zděný z ...
 • Posouzení přesnosti orientačních plánů sídel 

  Konečný, Michal
  Predmetom tejto diplomovej práce je posúdenie presnosti orientačných plánov sídiel. Príslušné analytické práce sú prevedené na dostupných historických kartografických dielach s územia Senice a okolia. V teoretickej časti ...
 • Urbanistické řešení areálu Výstaviště Brno 

  Kopřivová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá transformací a novým návrhem funkčního využití území areálu výstaviště v Brně. Areál je vymezen od jihu velkým městským okruhem města Brna a od severu ulicí Hlinky. Cílem návrhu bylo oživit stávající ...
 • Polyfunkční dům 

  Novotný, David
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pětipodlažního polyfunkčního domu. Dům se bude skládat ze 22 bytových jednotek a bezbariérového bytu, ke kterým budou příslušet sklepní prostory a ze dvou provozoven. Objekt bude ...
 • Nová synagóga v Brně 

  Korsa, David
  Předmětem diplomové práce je návrh nové synagogy a komunitního centra Židovské obce Brno. Konkrétní stavební program se skládá z synagogy, administrativní budovy ŽOB, muzea židovské kultury a kosher restaurce a bydlení ...
 • Polyfunkční dům 

  Klimeš, Michal
  Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu, v Třebíči na parcelách č. 1237, 1238, 1239. Polyfunkční dům se nachází v mírně svažitém terénu a je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Půdorysné ...
 • Testování automatického měřícího systému 

  Hromková, Zuzana
  Diplomová práce se věnuje problematice testování automatického měřicího systému, konkrétně systému pro monitoring stavebních konstrukcí Trimble 4D Control. Práce je uvedena souhrnem informací o základních principech sledování ...
 • Římské lázně a saunový svět 

  Okřina, Matouš
  Architektonická studie nabízí řešení prostoru římských lázní a saunového světa v objektu navazujícím na navržené Aquacentrum v lokalitě Brno – Hády. Umístění aquacentra vychází z Vyhledávací architektonické studie Aquacentrum ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice 

  Žižlavská, Tereza
  Práce se zabývá ověřením kvality katastrální mapy v digitální formě v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, která vznikla obnovou katastrálního operátu přepracováním v roce 2012. V terénu bylo zaměřeno co největší množství ...