Now showing items 1-2 of 2

  • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve výrobní hale 

    Hlaváčová, Zuzana
    Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací a plynovodní instalace ve výrobní hale v Tišnově. Teoretická část se zabývá odváděním a čištěním odpadních vod s obsahem ropných látek. Práce se dále zaměřuje ...
  • Zdravotně technické instalace v historické budově 

    Vrba, Martin
    Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v historické budově. Teoretická část se po analýze tématu věnuje problematice odvádění odpadních vod z objektu a podzemních podlaží. Dále se jsou zpracovány ...