Now showing items 1-1 of 1

  • Nosná konstrukce vícepodlažní budovy 

    Achillesová, Jana
    Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce železobetonové vícepodlažní budovy. Vybrané části k posouzení jsou lokálně podepřená stropní deska nad 1.PP, vnitřní sloup, obvodová a vnitřní stěna v 1.PP. Analýza byla ...