Now showing items 1-2 of 2

  • Penzion Pastvina 

    Adamec, Jan
    Předmětem diplomové práce je projekt penzionu a stájí pro koně. Penzion je dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s využitým podkrovím. Je navržen ve tvaru obdélníka a slouží jako zázemí pro návštěvníky areálu a ubytované ...
  • Vzduchotechnika pro technologické čisté prostory 

    Adamec, Jan
    Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit 2 varianty vzduchotechnických systémů pro čistý prostor. Navržený systém je přetlakový. Součástí je i experimentální část, ve které se vyhodnocují získaná data – vlhkost a ...