Now showing items 1-1 of 1

  • Mostní konstrukce podporovaná kabely 

    Adler, Filip
    Predmetom diplomovej práce je návrh lávky pre chodcov podporovanej káblami. Pre zadaný problém boli vytvorené tri varianty štúdie a následne pre najvhodnejší variant bola spracovaná podrobnejšia dokumentácia. Hlavnou náplňou ...