Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení obvyklého nájemného z pozemků 

    Řehořová, Michala
    Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku stanovení obvyklého nájemného z pozemků. V úvodu své práce jsem se zaměřila na definování základních pojmů, které s daným tématem souvisí. Dále jsem se zaměřila na objasnění ...