Now showing items 1-1 of 1

  • Trojlodní skladový objekt 

    Back, Tomáš
    Obsahem diplomové práce je návrh a statický posudek základních prvků trojlodního skladového objektu. Dále je vypracována projektová dokumentace skládající se z technické zprávy, dispozičních výkresů, výrobních výkresu a ...