Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika využití surovin na bázi skelných recyklátů 

    Bajer, Tomáš
    Práce se zabývá studiem využití odpadního solárního skla. Studium problematiky vychází z Evropské směrnice 2012/19/EU o recyklaci fotovoltaických panelů a s ní související povinnosti uložené členským státům ohledně likvidace ...